งานครั้งที่ 1 ม .4/7 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

1. ขอให้นักเรียน ม. 4/7 ทุกคน ส่ง ข้อมูล cd โครงงานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ และหาข้อมูลการลดโลกร้อนความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ 2-3 รูป แล้วนำมาสร้างบล๊อก

2. พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาขอข้อมูลให้ถูกต้อง

3.  พร้อมส่งงานภายในวันที่  15 กค. 2553 ภายในเวลา 5.00 น

4. แจ้งส่ง url  ของบล๊อกนักเรียนทำตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างเช่น www. thaigoodview.com/ 67727

5. และให้เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนๆ  1 ความคิดเห็น