งานครั้งที่ 1 ม.6/3 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

งานครั้งที่ 1  ม.6/3 ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ

1.ขอให้นักเรียนม.6/3 ทุกคน ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในโลกมา คนละ 1 ประเทศ ความยาวไม่น้อยกว่า 10  บรรทัด พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 1 รูป  (ไม่ให้ซ้ำกัน)

2.ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้องดัวย

3.ให้ส่งภายในวันที่  16 สิงหาคม 2553  เวลา 23.30 น.

4. แจ้งส่ง Url ของบล็อกที่นักเรียนทำตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่าง เช่น www.thaigoodview.com/node/12345

5. เพื่อนภายในห้องต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นในบล็อกของเพื่อนด้วยอย่างน้อยคนละ 1 ความคิดเห็น

 

ส่งงานค่ะ

นางสาวสายทอง   ธรรมเกษร ชั้น ม.6/3

ประเทศสวีเดน

http://www.thaigoodview.com/node/74877

ประเทศสวีเดน  ขาดประวัติของประเทศ  ข้อมูลไม่วางที่ notepad ก่อน ภาพประกอบเป็นแผนที่ 2 ภาพ

ส่งงาน

นางสาว จันทร์นิภา  จันทร์ภิรมย์

http://www.thaigoodview.com/node/73220

ประเทศอิตาลี

เนื้อหาเยอะดี  คัดลอกมาไม่วางที่ notepad ก่อน

อ้างที่มาแต่ละภาพด้วยค่ะ

ส่งงานค่ะ

นางสาว สาวินี  ซึ่งเกษม

http://www.thaigoodview.com/node/73212

ประเทศสิงค์โปร์

มีประกอบ 3 ภาพ แต่ละภาพต้องอ้างที่มาด้วย มีพิมพ์ผิดด้วยนะ

ส่งงาน

น.ส.อัจฉรา  ถึงทุ่ง  ม.6/3

ประวัติประเทศเกาหลีเหนือ

http://www.thaigoodview.com/node/73205

อ้างที่มาข้อมูลไม่ถูกต้อง  ไม่มีภาพประกอบค่ะ

ส่งงานที่แสดงความคิดเห็น พร้อมบอก node ค่ะ เช่น www.thaigoodview. com/node/12312

ส่งงาน

น.ส.ไอลดา  จำนงค์นอก  ม.6/3

ประวัติประเทศจีน

http://www.thaigoodview.com/node/71465

อ้างที่มาข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีรูปภาพประกอบค่ะ

ส่งงาน
น.ส.สุพัตรา  ศรีสอาด  ม.6/3

ประเทศบูร์กินาฟาโซ

http://www.thaigoodview.com/user/35763

 

user เข้าดูไม่ได้ค่ะ

ส่งงานค่ะ

น.ส.อารียา  ชื่นใจ

 

ประเทศสก๊อตแลนด์

http://www.thaigoodview.com/node/70997

เนื้อหาน้อยไปหน่อย  ไม่มีภาพประกอบ ที่มาข้อมูลถูกต้องค่ะ

ส่งงาน

น.ส.เพ็ญนภา  เฉลิมภาค  ม.6/3

ประเทศอิรัก

http://www.thaigoodview.com/node/71005

ที่มาข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีภาพประกอบค่ะ

ส่งงาน

น.ส.เกตุวดี  แสงชวลิต ม.6/3

ประเทศตอมอร์ตะวันออก

 

http://www.thaigoodview.com/node/70999

ส่งงาน

น.ส.เกตุวดี  แสงชวลิต ม.6/3

ปhttp://www.thaigoodview.com/node/70999ระเทศติมอรืตะวันออก

จาก URL ที่พิมพ์ไว้เป็นประเทศอินโดนีเซีย นะจ้ะ

ส่งงาน

 

นางสาวธนพร  เกิดหนองสังข์  6/3

 

ประเทศเกาหลี

http://www.thaigoodview.com/node/70990

แต่งสีตัวอักษรหัวข้อดี ไม่มีภาพประกอบ ที่มาไม่สามารถตวรจสอบดูได้

   ส่งงานค่ะ

น.ส.พรกมล  เข็มเพ็ชร ม.6/3
ประเทศแคนดา

http://www.thaigoodview.com/node/70983

 ไม่มีรูปประกอบ  ที่มาอ้างแบบนี้ไม่ถูกนะค่ะ

ส่งงาน

น.ส.อภิญญา  นาควัน ม.6/3

ประเทศอินโดนีเซีย

http://www.thaigoodview.com/node/70999

ส่งงาน

น.ส.อัจฉรา  ถึงทุ่ง ม.6/3

 

ประเทศอังกฤษ

http://www.thaigoodview.com/node/70987

ประเทศอินโนนีเซียไม่มีรูปประกอบ ที่มาข้อมูลถูกต้อง

ต้องเปลี่ยนประเทศ ซ้ำกับเพื่อน

ไม่มีภาพประกอบด้วย

ส่งงาน

น.ส.ปานทิพย์  แพ่งคอนสาน ม.6/3

ประเทศอันเดอร์รา

http://www.thaigoodview.com/node/71654

อ้างที่มาข้อมูลไม่ถูกต้อง รูปภาพแตละภาพต้องอ้างด้วยนะจ้ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์