ห้องเรียนครูปภาดา

 

 

ที่มาภาพ : http://www.igetweb.com/www/myorchid/gallery/198118.jpg

ห้องเรียนครูปภาดา  ชัยวัฒนโชติ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553

ขอให้นักเรียนทุกคนที่เรียนกับครูปภาดา ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553  เข้ามาอ่านรายละเอียดที่นี่ ว่าในเทอมนี้เรามีการเรียนการสอนอะไรบ้าง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

งานครั้งที่ 1 

งานครั้งที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

งานครั้งที่ 1 

งานครั้งที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

งานครั้งที่ 1 

งานครั้งที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

งานครั้งที่ 1 

งานครั้งที่ 2

ชื่อ น.ส.วาริณี  ปัจจัยเจ

ส่งงานค่ะ 

ประเทศ ลักเซมเบริก์
http://www.thaigoodview.com/node/71778

ตัวหนังสือน่าอ่าน  ที่มารูปภาพแต่ละรูปไม่ถูกค่ะ

ชื่อ  น.ส.กรกนก  ทิพผล  ชั้น ม.6/2
ส่งงานค่ะ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
http://www.thaigoodview.com/node/71781

ตัวหนังสือน่าอ่าน ที่มาภาพไม่ถูกต้อง ธงต้องอ้างด้วยนะจ้ะ

ชื่อ น.ส.สุชายา นรไท  ชั้นม.6/2
ส่งงานค่ะ
ประเทศเวียดนาม

http://www.thaigoodview.com/node/71525

คัดลอกไม่ถูกวิธี  ที่มารูปอ้างไม่ถูกและต้องอ้างทุกรูปค่ะ

ชื่อ น.ส. วนาลี  มีโนนทอง  ชั้น ม.6/2
ส่งงานค่ะ
ประเทศกรีนแลนด์
http://www.thaigoodview.com/node/71523

คัดลอกมาไม่ถูกต้อง ที่มารูปภาพไม่ถูกค่ะ

ชื่อ น.ส.นภาวรรณ  อยู่รักษา   ชั้นม.6/2
ส่งงานค่ะ
ประเทศ ไอร์แลนด์
http://www.thaigoodview.com/node/71521

 

ที่มาข้อมูลถูกต้อง ที่มาภาพไม่ถูกต้องค่ะ

น.ส.วรรณวิมล  ด้วงมา  ชั้นม.6/2

 ส่งงานแล้ว
ประเทศสิงคโปร์

http://www.thaigoodview.com/node/71519

ชื่อ น.ส. วรรณวิมล  ด้วมา

 ส่งงานแล้ว ประเทศสิงค์โปร์

http://www.thaigoodview.com/node/71519

คัดลอกมาไม่ถูกต้อง  ขาดแหล่งอ้างที่มารูปแต่ละรูปค่ะ

ชื่อ น.ส.มาริษา  สายเนตร  ชั้นม.6/2  เลขที่27
wsb.05529  
ส่งงานแล้ว  ประเทศภูฏาน  
http://www.thaigoodview.com/node/71480

ตัวหนังสือน่าอ่าน  3 ภาพแรกต้องอ้างด้วย ที่มาข้อมูลถูกต้อง ที่มารูปภาพไม่ถูกค่ะ

นภันต์ ไหลหลง เลขที่5 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/noed/72666

 

ส่งงานคับนภันต์  ไหหลง เลขที่5 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/72666

ที่มาข้อมูลมีการอ้าง-4 แหล่งดีมาก  ที่มารูปภาพธงไม่ได้อ้าง รูป 2-4 อ้างถูกต้อง

ส่งงานครับ

นายพิพัฒน์ เลิศสุดประเสริฐ เลขที่7 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/71804

ที่มาข้อมูลถูกต้อง  ที่มารูปทั้ง 2 รูปถูกต้องค่ะ Laughing

ส่งงานค่ะ ชื่อ นางสาวจินตนา จันทร์เลิศ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 15

ประวัติประเทศสิงคโปร์ 

                ช่วงต้น สิงคโปร์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดแหลมมลายู เป็นสถานพักสินค้าของพ่อค้าทั่วโลก เดิมชื่อว่า เทมาเส็ก (ทูมาสิค) มีกษัตริย์ปกครอง ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้มีเจ้าผู้ครองนครปาเล็มบังเดินทางแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อสร้างเมือง แต่เรือก็อับปางลง พระองค์ได้ว่ายน้ำขึ้นฝั่ง แล้วก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างลำตัวสีแดงหัวดำหัวคล้ายสิงโตหน้าอกขาว พระองค์จึงถามคนติดตามว่า สัตว์ตัวนั้นคืออะไรคนติดตามก็ตอบว่ามันคือ สิงโต พระองค์จึงเปลี่ยนชื่อเทมาเส็กเสียใหม่ว่า สิงหปุระ ต่อมาสิงหปุระก็ได้ตกเป็นของสุลต่านแห่งมะละกา

               ยุคการล่าอาณานิคม ประเทศแรกที่มายึดสิงคโปร์ไว้ได้คือโปรตุเกส เมื่อปี ค.ศ. 1511 แล้วก็ถูกชาวดัตช์มาแย่งไป แต่ประมาณปี ค.ศ. 1817 อังกฤษได้แข่งขันกับดัตช์ในเรื่องอาณานิคม อังกฤษได้ส่งเซอร์ โทมัส แสตมฟอร์ด บิงก์เลย์ แรฟเฟิลส์ มาสำรวจดินแดนแถบสิงคโปร์ ตอนนั้นสิงคโปร์ยังมีสุลต่านปกครองอยู่ แรฟเฟิลส์ได้ตกลงกับสุลต่านว่า จะตั้งสถานีการค้าของอังกฤษที่นี่ แต่สุดท้ายอังกฤษก็ยึดสิงคโปร์ไว้เป็นเมืองขึ้นได้สำเร็จ

               สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับอังกฤษ และก็สามารถยึดครองสิงคโปร์ไว้ได้ แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง อังกฤษก็ได้ครอบครองสิงคโปร์เหมือนเดิม

               การรวมชาติเข้ากับมาเลเซีย เมื่อสิงคโปร์เห็นมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์จึงรีบขอรวมชาติเข้ากับมลายาทันที เพื่อจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีก แต่สิงคโปร์ก็ไม่พอใจกับมาเลเซียมากนักเพราะมีการเหยียดชนชาติกัน ทำให้พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราชตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 ตั้งแต่บัดนั้นมา

               สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อแยกตัวออกมาแล้วพรรคกิจประชาชนก็ครองประเทศมาตลอดจนถึงทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ก่อนศตวรรษที่ 14 มิได้ถูกบันทึกอย่างชัดเจนและแน่นอนนัก ในช่วงศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชฌาปาหิตแห่งชวา ต่อมาใน ต้นศตวรรษที่ 15 ก็อยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรสยาม จนถูกประมุขแห่งมะละกาเข้ามาแย่งชิงไป และเมื่อโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา สิงคโปร์ก็กลายเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสในราวปี ค.ศ. 1498 และต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาในช่วงศตวรรษที่ 17

เมื่ออังกฤษขยายอิทธิพลเข้ามาบริเวณแหลมมลายูในกลางศตวรรษที่ 18 ก็เริ่มสนใจ สิงคโปร์ ในปี 1819 อังกฤษได้ขอเช่าเกาะสิงคโปร์จากจักรวรรดิ์ยะโฮร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา ในปี 1824 อังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่ทำกับฮอลันดา ต่อมาในปี 1826 สิงคโปร์ถูกปกครองภายใต้ระบบสเตรตส์เซ็ตเติลเมนท์ (Straits Settlement) ซึ่งให้บริษัท อินเดียตะวันออกของอังกฤษควบคุมดูแลสิงคโปร์ รวมทั้งปีนัง และมะละกาด้วย และต่อมาในปี 1857 รัฐบาลอังกฤษได้เข้ามาดูแลระบบนี้เอง ในปี 1867 สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown Colony) ของอังกฤษ จนกระทั่งปี 1946 จึงได้รับการยกฐานะให้เป็นอาณานิคมแบบ เอกเทศ (Separate Crow colony) เมื่ออังกฤษกลับมายึดครองสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากที่สิงคโปร์อยู่ภายใต้ญี่ปุ่น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (1942-1946) ในฐานะที่เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศนั้น สิงคโปร์มีอำนาจปกครองกิจการภายในของตนเองแต่ไม่มีอำนาจดูแลกิจการทหารและการต่างประเทศ และยังมีผู้ว่าราชการจากอังกฤษมา ปกครองอยู่ ในสภานิติบัญญัติ (Legislative Council) นั้น อังกฤษเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกบางส่วน (6 คน จาก 22 คน) ได้ ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาบางส่วนนี้ในปี 1948 พรรคก้าวหน้า (Progressive Party) ของสิงคโปร์ได้ที่นั่งมากที่สุด ต่อมาในปี 1951 สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งถูกเพิ่มเป็น 9 คน ในจำนวน 25 คน และในปี 1955 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวน 25 คน ในจำนวน 32 คน

                   ต่อมาอังกฤษให้ชาวสิงคโปร์มีอำนาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้นในช่วง 10 ปี ก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศเป็นสาธารณะรัฐนั้น สิงคโปร์จึงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล 3 ชุด คือ (1) รัฐบาลของนายเดวิด มาร์แชล (David Marshall) จากปี 1955-1956 (2) รัฐบาลของนายลิม ยิว ฮ๊อค (Lim Yew Hock) จากปี 1956-1959 และ (3) รัฐบาลของนาย ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) ซึ่งภายใต้รัฐบาลนี้สิงคโปร์มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์แล้ว และนายลีได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ ต่อมาในช่วงปี 1963-1965 รัฐบาลชุดนี้ก็ได้ตัดสินใจเข้าไปรวมอยู่ในสหพันธรัฐมาเลเซีย และอยู่ได้เพียง 2 ปี       นับจากปี 1965 เมืองสิงคโปร์ประกาศตนเป็นประเทศเอกราช มีอำนาจอธิปไตยของตนเอง โดยปกครองในรูปของสาธารณรัฐ หลังจากนั้นสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเป็นเวลาถึง 25 ปี ซึ่งก็คือ นาย ลี กวน ยู ทั้งนี้เป็นเพราะพรรคกิจประชา (PAP: People’ Action Party) ซึ่งนาย ลี เป็นผู้ก่อตั้งแต่ปี 1961 นั้นมีชัยชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งซ่อม  

                  ทศวรรษที่ 1990 เป็นจุดเริ่มต้นของกรปรับเปลี่ยนการปกครองสิงคโปร์จากผู้นำกลุ่มเก่า (Old Guards) เป็นผู้นำรุ่นใหม่ (New Guards) นายโก๊ะ จ๊กตง (Goh Chok Tong) ได้รับการคัดเลือกจากพรรคกิจประชาและคณะรัฐมนตรี ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 1990 นาย ลี กวน ยู ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลชุดใหม่โดยเป็นรัฐมนตรีอาวุโส และในปี 1993 สิงคโปร์เริ่มใช้ระบบประธานาธิบดีแบบใหม่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C

อ้างอิงรูปภาพ:www.thaisecondhand.com/_board/tr...327.htm

ที่มาข้อมูลถูกต้อง ที่มารูปภาพไม่ถูกนะจ้ะ

ส่งงานคับ

นายกฤษฎา ศรีปั้น ม.6/1 เลขที่1

http://www.thaigoodview.com/node/72126

ที่มาข้อมูลถูกต้อง ที่มารูปภาพไม่ถูกต้อง ธงต้องอ้างด้วยค่ะ

นางสาวกรกนก นวลศรี ม6/1 เลขที่ 12

ประเทศกาบอง

http://www.thaigoodview.com/node/72048

ที่มาข้อมูลถูกต้อง  ที่มารูปภาพไม่มีเลยนะจ้ะ

สวยดีนะ แต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ แต่โดยรวมก็โอเคนะ

ส่งงานค่ะ  ชื่อนางสาวพิมพ์ฟ้า  พิมพ์เนตร์  ม.6/1  http://www.thaigoodview.com/node/72046

ที่มาข้อมูลช่วงแรกถูกต้อง  ช่วงข้อมูลทั่วไปต้องอ้างด้วย

ทีมารูปอ้างยังไม่ถูกต้องค่ะ

นางสาววรินทร์ดา   มีเพ็ง เลขที่ 24 ม.6/1

ประเทศ จีน
http://www.thaigoodview.com/node/72044

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์