ห้องเรียนครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ padpreenarat

Tongue out    ห้องเรียนครูปรีณารัชต์  ธัญญ์ปวีณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา ขอให้นักเรียนที่เรียนกับครูปุ๊ ในภาคเรียนที่ 1  ปี 2555 นี้เข้ามาศึกษารายละเอียดของวิชา และส่งงานด่วยนะจะท่ี่รัก

ชั้นม. 4/5  งานประดิษฐ์

งานครั้งที่ 1

งานครั้งที่ 2

ชั้นม.  4/6  งานประดิษฐ์

งานครั้งที่ 1

ชั้นม.  4/7 งานประดิษฐ์

งานครั้งที่ 1

ชั้นม.

งานครั้งที่ 1

งานครั้งที่ 2

ชั้นม. 5 เพิ่มเติมช่างดอกไม้สด

งานครั้งที่ 1ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูล  รูปแบบ

การจัดดอกไม้แบบสากล จากอินเตอร์เนท

งานครั้งที่ 2

ชั้นม.4   สาระเพิ่มเติม ง30225  งานเปเปอร์มาเช่

 

งานครั้งที่ 1  ให้นักเรียนค้นหาความเป็นมา ประวัติของ ประโยชน์ของเปเปอร์มาเช่ จากอินเตอร์เนทและเอกสารประกอบการเรียนเล่มท่ี 1 มารู้จักเปเปอร์มาเช่กันเถอะ    เขียนเป้นแผนผังมโนทัศน์

งานครั้งที่ 2

ชั้น ม. 4  ช่างดอกไม้

 งานครั้งที่ 1

งานครั้งที่ 2

สงงานเปเปอร์มาเช่ ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่จากโครงลวด คะ่Winkกลุ่ม 4/ึ7และ 4/8 

 

 เปเปอร์มาเช่ ฟีล ฟีล

แนวคิดและที่มา เนื่องด้วยกระดาษนั้นมีอยู่มากทั้งที่เป็นขยะอยู่
เนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำเปเปอร์มาเช่ซึ่งทำจากกระดาษอยู่แล้ว
โครงสร้างของมันก็หาได้ง่ายเนื่องจากบ้านดิฉันนั้นมีกล่องอยู่มากจึงมาทำเป็นโครงสร้างของการทำเปเปอร์มาเช่และสามารถลดโลกร้อนและฝึกฝนตนเองได้

โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์

แนวคิดที่มา

ต้องการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว หนังสือพิมพ์และกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

 

 

 

นางสาว จุไรรัตน  เอี่ยมปา ม.4/2 เลขที่ 13 

เปเปอร์มาเช่ช้างน้อยแสนหวาน

แนวคิด

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะที่มีปริมาณมาก
ทำให้ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อประเทศ
 นอกจากนั้นแล้ว
ยังมีปัญหาระดับโลกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ภาวะโลกร้อน
ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี
ส่วนหนึ่งก็มาจากขยะที่ทุกคนทิ้งขว้างอย่างไร้ประโยชน์
   ดังนั้นการทำเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้
จึงทำให้เรารู้จักคุณค่าของขยะที่ไม่ได้ใช้แล้ว
ซึ่งสามารถนำมาประดิษฐ์ชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
และนอกจากนั้นยังส่งผลดีต่อโลกและประเทศชาติ โดยเป็นการลดปริมาณขยะ
และลดการเกิดภาวะโลกร้อนด้วย

  โครงสร้างก่อนทำ

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

นายพรพิพัฒน์ พิภบไพบูรณ์  เลขที่ 12 ม.4/2  

 เปเปอร์มาเช่หนูน้อยกลอยใจ           

แนวคิดที่ทำเปเปอร์

1.ที่ทำเปเปอร์หนูกลอยใจขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยกานำรเศษกระดาษมาทำเปเปอร์

2.เพื่อฝึกความอดทนและสมาธิในการทำงานครั้งนี้

3.เพื่อสร้างรายได้พิเศษให้แก่เราเอง

 

 

 

 นางสาว นรีกานต์  ตรีเพชร เลขที่16 ม.4/2

แนวคิดในการทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

1.เนื่องจากมีกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษเหลือใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วจำนวนมากจึงต้องการนำมาใช้ประโยชน์

2.เพื่อฝึกสมาธิ ความอดทน และช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์

3.ช่วยลดภาวะโลกร้อน

4.เนื่องจากต้องการของตกแต่งบ้าน 

 

 

 

 

 

 

นางสาว สุพิชชา  ดวงแสง ม.4/2 เลขที่ 14 

แนวคิดในการทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่

1.เนื่องจากมีกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษเหลือใช้มากมายจึงอยากทำให้มีประโยชน์

2.เพื่อฝึกสมาธิ ความอดทน และช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์

3.ช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

 

นางสาว พชรกมล นิลพัทธ์  ม.4/2 เลขที่ 15 

  1. Mickey&Minnie ที่ใส่เอกสาร


  2. แนวคิด เนื่องจากที่บ้านมีลังกระดาษเป็นจำนวนมากจึงคิดที่จะใส่ลังกระดาษนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    จึงนำมาทำเป็นที่ใส่เอกสารที่ระบายสีอย่างสวยงาม และมีความแข็งแรงอีกด้วย

    โครงสร้าง

    สำเร็จนางสาว สุภาพร โมรา ม.4/2 เลขที่ 42

แนวคิดในการทำโคมไฟเปเปอร์มาเช่

1. อยากนำเศษวัสดุอย่างกระดาษที่มีเยอะมาทำให้เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง

2. อยากต่อยอดความคิดชิ้นงาน

3. อยากช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่ดลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้

น.ส. ปัญจกาญ จันทนา ม.4/2 เลขที่ 41 

รูปภาพของ ssspoonsak

เป็นกำลังใจให้ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์