สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา  ช่วงชั้นที่ 1 

1. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4หมู่6ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี11120
ชื่อทีม หนูตะเภา
ชื่อเรื่อง หนูตะเภาเมาเลข
สมาชิก นายเอกพล เเหวนทองคำ สถานะ นักเรียน
นายสุรธัช ศรีบุญเรือง สถานะ นักเรียน
นายกษิดิศ ศักดิ์ฤทธิ์ชัย สถานะ นักเรียน
นายสิทธิพร บุณโยดม สถานะ ครู
2. โรงเรียน เพชรราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อทีม หนูทำได้
ชื่อเรื่อง โภชนาการ
สมาชิก เด็กชายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายนิติภูมิ กงเพชร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุนัฐชา หล้าเพชร สถานะ นักเรียน
นางสาวสุจิตรา วงษ์ปัญญา สถานะ ครู
3. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง สุขศึกษา และพละศึกษา
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง สุขศึกษา และพละศึกษา
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที 12 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง ยาเสพติด
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นางณัฐฉรียา ฉ่ำจิตรชื่น สถานะ ครู
เด็กชายอรรณพ วัตถโกวิท สถานะ นักเรียน
เด็กชายพงศธร ศรีสดเลิศ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ เลขที่ 12 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง กิจกรรมกรีฑาเบื้องต้น
สมาชิก นางสาวกาญจนาภร ปานทอง สถานะ ครู
นายอดิเรก พักตร์ผ่อง สถานะ ครู
เด็กชายธนพล ด้วงแสง สถานะ นักเรียน
เด็กชายกฤตฤณ ณานคุปตรัตน์ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์