งานครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.1/2

รูปภาพของ pskkanatsanan

งานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

งานที่นักเรียนจะทำมีรายการดังนี้


1. งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
2. สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
3. สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ 
(อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
4. ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง
5. ส่งงานภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 02.30 น.
6. สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนในห้อง มีที่ไม่ถูกต้องตรงไหนในการทำบล็อก (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
7. แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

http://www.thaigoodview.com/node/81154

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/81153

http://www.thaigoodview.com/node/81130

 

สุภัค ม.1/2

http://www.thaigoodview.com/node/81149

http://www.thaigoodview.com/node/81147

ด.ญ.จันทร์เพ็ญ ดวงดี

http://www.thaigoodview.com/node/80850

ด.ญ.จนทร์เพ็ญ ดวงดี ม.1/2 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/80847

 

 

เรียงความวันแม่ “แม่” คาๆนี้เป็นเพียงคาสั้นๆ แต่มีความหมายที่ลึกซึ้ง ท่านคือผู้หญิงธรรมดาๆคนหนึ่งบนโลก แต่กลับเป็นคนพิเศษสาหรับลูกรัก แม่คือผู้ประเสริฐสุดในชีวิตทุกๆชีวิต เป็นผู้ที่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง ของมีค่า หรือแม้กระทั่ง ลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ของแม่ ตลอดเวลาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่ จน ณ วินาทีนี้ แม่ก็ได้ทาหน้าที่เป็นผู้ให้ไม่มีสิ้นสุด แม่ให้ทั้งความรัก ความห่วงหา ความห่วงใย ความอาทร อีกทั้งยังมอบความรักที่มิอาจมิรักใดมาทดแทนได้ให้แก่เรา นั่นก็คือความรัก ความผูกพัน ระหว่าง ...“แม่ และ ลูก”... รักของแม่นั้นเปรียบดั่งสายธารา ที่คอยระงับความทุกข์ใจของลูก แม้ในยามที่ลูกไม่ต้องการ แต่เรานั้น...ไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของแม่เลย เรากลับทาให้แม่ต้องเจ็บช้า เสียน้าตา ในบางกิริยาที่เราแสดงออก ถึงกระนั้นก็ตาม ในเวลาที่ลูกรักมีปัญหา แม่ก็คือผู้ให้คาปรึกษาเป็นอย่างดี ในเวลาที่ลูกรักต้องเสียน้าตา แม่ก็สละเวลาทางานของแม่ มาคอยปลอบโยน ไม่คิดโกรธ หรือเคืองลูกรักแม้แต่น้อย ที่ในบางครั้งบางคราว ลูกรักก็ไม่เชื่อฟังคาที่แม่พร่าสั่งพร่าสอน ถ้าจะให้เปรียบพระคุณของแม่นั้นก็คงจะเปรียบประดุจ “ผืนทราย” ที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง เหมือนรักของแม่ที่มีแต่การให้เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน นอกจากรอยยิ้มของลูก ความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกนั้นเปรียบประดุจดั่ง “พื้นน้า” ที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลกา ในช่วงเวลาต่างๆในชีวิต เรานั้นก็ต่างผ่านอารมณ์ต่างๆมามากมาย ในเวลาที่เรามีความสุข แม่ก็มีความสุขไปกับเรา แต่ในเวลาที่เราทุกข์ แม่กลับทุกข์กว่าเราหลาย 10 หลาย 100 เท่า แต่

ท่านก็ไม่เคยแสดงออกถึงความอ่อนล้า ความเหน็ดเหนื่อยของท่านให้เราได้สังเกตเห็นเลย แม่ของเรานี้ช่างอดช่างทนเหลือเกิน แต่ที่ท่านอดทนนี้ก็ด้วยความรัก ความห่วงใย และความผูกพันที่มีต่อลูกทั้งสิ้น ในชีวิตนี้ แม่ยอมโกหกเราเพื่อให้เรามีความสุข โกหกนั้นก็คือ คาว่า “ไม่เหนื่อย ไม่โกรธ ไม่เจ็บ ไม่เศร้า และไม่ในอีกหลายๆอย่าง” ของแม่ แม่พูดคาๆนี้ออกมาในความหมายตรงกันข้ามกับความเป็นจริง แต่ที่โกหกนี้ก็เพื่อไม่ให้ลูกรักต้องกังวลถึงเรื่องของตนเอง พระคุณที่แม่ได้มอบให้แก่เรา ไม่ว่าจะให้มีกระดาษกี่ร้อยกี่พันแผ่นก็ไม่สามารถเขียนบรรยายออกมาได้หมดสิ้น หรือต่อให้นักพูดมืออาชีพมาบรรยาย ก็มิอาจจะพูดได้ลึกซึ้งเท่าใจสัมผัส ความรู้สึกนี้มัน “เกินจะบรรยาย” จริงๆ ทุกสิ่งทุกอย่างมิอาจทดแทน   เรียงความ วันแม่

 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ ดวงดี เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/80840   งานชิ้นที่1

ด.ญ. จันทร์เพ็ญ   ดวงดี

ด.ช.ธารินทร์  จันพุ่ม  เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/80793

รูปภาพของ PSK3499

งานวันแม่ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/80628

รูปภาพของ PSK3499

http://www.thaigoodview.com/node/80341

รูปภาพของ PSK2502

คุณครูขานี้งานวันแม่นะคะ  หนูส่งช้า

http://www.thaigoodview.com/node/80326

รูปภาพของ PSK2502

 

ครูขานี่งานประวัติสวนตัวนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/80319

 

รูปภาพของ PSK2510

ครูขา..............ประวัติส่วนตัวที่

http://www.thaigoodview.com/node/80320 นะคะ

รูปภาพของ PSK2510

ครู............http://www.thaigoodview.com/node/78799   นะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/76389

ครูค่ะงาน

อ่านประวัติต่อได้ที http://web.debsirin.ac.th/40047/oh4.html

 

 

ครู คร่ หนู๋ ทำ ม่เป๊น อร่ ม่รุ่ว ว่า ทำไง อร่ งง +++ - -"""

 

ครู สอน หน่อย สิ่ คร่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์