ห้องเรียนครูคณัสนันท์ กำพุธ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

รูปภาพของ pskkanatsanan

สวัสดีค่ะ นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทุกคน

 

สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  สำหรับงานและนักเรียนสามารถส่งได้ที่นี่

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1   คอมพิวเตอร์ 1 (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน)
งานชิ้นที่ 1    ส่งงานวันที่  วันที่ 19  กรกฎาคม 2553  เวลา 02.30 น.
งานชิ้นที่ 2    ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 3    ส่งงานวันที่  วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 5 ทุ่ม 59 นาที
งานชิ้นที่ 4    ส่งงานวันที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  คอมพิวเตอร์ 1 (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน)
งานชิ้นที่ 1    ส่งงานวันที่  วันที่ 19  กรกฎาคม 2553  เวลา 02.30 น.
งานชิ้นที่ 2    ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 3    ส่งงานวันที่  วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 5 ทุ่ม 59 นาที
งานชิ้นที่ 4    ส่งงานวันที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  คอมพิวเตอร์ 2 (คอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
งานชิ้นที่ 1    ส่งงานวันที่  วันที่ 19  กรกฎาคม 2553  เวลา 02.30 น.
งานชิ้นที่ 2    ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 3    ส่งงานวันที่ 
งานชิ้นที่ 4    ส่งงานวันที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 คอมพิวเตอร์ 2 (คอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
งานชิ้นที่ 1    ส่งงานวันที่  วันที่ 19  กรกฎาคม 2553  เวลา 02.30 น.
งานชิ้นที่ 2    ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 3    ส่งงานวันที่ 
งานชิ้นที่ 4    ส่งงานวันที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 คอมพิวเตอร์ 1 (อินเทอร์เน็ตพื้นฐาน)
งานชิ้นที่ 1    ส่งงานวันที่  วันที่ 17  กรกฎาคม 2553  เวลา 02.30 น.
งานชิ้นที่ 2    ส่งงานวันที่ 
งานชิ้นที่ 3    ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 4    ส่งงานวันที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  คอมพิวเตอร์ 1 (อินเทอร์เน็ตพื้นฐาน)
งานชิ้นที่ 1   ส่งงานวันที่  วันที่ 17  กรกฎาคม 2553  เวลา 02.30 น.
งานชิ้นที่ 2   ส่งงานวันที่  วันที่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 23.59 น.
งานชิ้นที่ 3   ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 4   ส่งงานวันที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  คอมพิวเตอร์  (ปฏิบัติการ E-book)
งานชิ้นที่ 1   ส่งงานวันที่  วันที่ 20  กรกฎาคม 2553  เวลา 02.30 น.
งานชิ้นที่ 2   ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 3   ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 4   ส่งงานวันที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  คอมพิวเตอร์  (ปฏิบัติการ E-book)
งานชิ้นที่ 1   ส่งงานวันที่  วันที่ 20  กรกฎาคม 2553  เวลา 02.30 น.
งานชิ้นที่ 2   ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 3   ส่งงานวันที่
งานชิ้นที่ 4   ส่งงานวันที่

 

ด.ช. สุวิชัย แพสุพัฒน์ เลขที่ 4 ม.1/2 ขอส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/81155

ด.ญ. ทอฝัน ประณีตทอง เลขที่ 17 ม.2/2 ขอส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/81145

ด.ญ. ทอฝัน ประณีตทอง เลขที่ 17 ม.2/2 ขอส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/81142

ด.ญ. จิตรลดา ศรีสุพรรณ เลขที่ 18 ม.2/2 ขอส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/81141

ด.ญ. จิตรลดา ศรีสุพรรณ เลขที่ 18 ม.2/2 ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/81139

รูปภาพของ psk.3529

ด.ญ รับขวัญ ภาสะฐิติ ม.2/1 เลขที่28
ส่งงานชิ้นเเรกเเล้วค่ะ
เชิยชมได้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/81134

ขอบคุณค่ะ

ด.ช.วันฉัตร  ภาสะฐิติ ม.1/1

http://www.thaigoodview.com/node/81113

ด.ญ. วริศรา เอกสุภาพันธ์ เลขที่ 28 ม.2/2 ขอส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/80998

ด.ช. ธนรัตน์ เกตุแก้ว ม.1/2 เลขที่ 11 ขอส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/80948

ด.ช. ชุติวัฒน์ ชมเงิน ม.2/2 เลขที่ 7 ขอส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/80961

http://www.thaigoodview.com/node/80945

 

ด.ช. ภควัต พิมพ์ขาล

 

ด.ช.ธะพล   ทับทิม

http://www.thaigoodview.com/node/80870

ด.ช.ธะพล   ทิบทิม

http://www.thaigoodview.com/node/80863

ด.ญ.จันทร์เพ็ญ

http://www.thaigoodview.com/node/80848

ด.ช. กฤษฏิบุญ  ทองเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/80841

เด็กชาย สยมภู   แสงเทียน

ม. 1/1

http://www.thaigoodview.com/node/80834

ด.ช. ธารินทร์   จันพุ่ม  1/2

http://www.thaigoodview.com/node/80830

ด.ช. ธารินทร์    จันพุ่ม  1/2

http://www.thaigoodview.com/node/80833

 

ด.ช.กฤตณัฐ   กลิ่นทิพย์

http://www.thaigoodview.com/node/80513

วันแม่ครับ ธนาธิป สีเขียว  http://www.thaigoodview.com/node/70625

รูปภาพของ PSK2510

ครูขา.........webthaidd  ใส่รูปไม่ได้ค่ะ  ส่งเป็นชื่อเว็บเลยนะคะ   

http://www.webthaidd.com/photoshop/webthaidd_article_137_3.html

ประกาศรับสมัครสมาชิก สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งพระตำหนักสวนกุหลาบ

รับสมัคร ในห้องเรียนครูคณัสนันท์ กำพุธกับบล็อกเท่านั้น

ลิงค์:http://www.thaigoodview.com/node/72823

ครูครับ งานชิ้นที่ 3 ลิงค์ไม่ติดครับ ขอแจ้งให้ทราบ

งานครับ http://www.thaigoodview.com/node/72818

รูปภาพของ pskkanatsanan

โอ๊ะโอ  เน็ตล่มบ่อย  ได้แล้วนะ ที่นี่จ๊ะ ส่งงานได้แล้ว โทษทีนะ ช้าไปหน่อย

http://www.thaigoodview.com/node/72798

ครูค่ะ หนูยังงงการสร้างบอกส์อยู่เลยค่ะ

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ลองเข้าไปอ่านทบทวนที่ http://thaigoodview.com/node/20850

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์