บันทึกการอ่าน

รูปภาพของ pnp31961

โลกร้อน 5 องศา                                      

                                                                
ชื่อหนังสือ :  โลกร้อน   5   องศา