บันทึกการอ่าน

รูปภาพของ pnp31961

ตำนานนครวัด

ชื่อหนังสือ : ตำนานนครวัด

 

ผู้แต่ง : สมฤทธี บัวระมวล

 

ชื่อสำนักพิมพ์  : คุ้มค่า

 

ปีที่พิมพ์  :  ครั้งที่ 2, 2547

 

จำนวนหน้า  :  143 หน้า 

 

อ่านวันที่ : 25  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

 

ตรงกับสาระการเรียนรู้  : ประวัติศาสตร์

 

สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  หนังสือ “ตำนานนครวัด” เล่มนี้ ผู้เขียนได้เสนอประวัติ ความเป็นมา ของนครวัดมหาสถาปัตยกรรมโบราณอันวิจิตรที่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้รังสรรค์ไว้บนโลกนี้ หนังสือเล่มนี้ได้พยายามนำเสนอมุมมองใหม่ของสถานที่แห่งนี้ นับตั้งแต่กำเนิด ดำรงอยู่ จวบจนถึงการล่มสลาย ของนครวัด

 

เหตุผลที่ชอบ  :  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ  อ่านแล้วให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของนครวัด

 

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของนครวัด  

 

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพม่ามากยิ่งขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้่

 

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ  :  http://whc.unesco.org/en/list/668/