สุวิมล ฟองแก้ว คนดี คนใฝ่รู้ คนสู้ชีวิต คนไม่คิดฆ่าตัวตาย

รูปภาพของ ssspoonsak

 

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน

 

                8 ปีที่ได้สร้างเว็บไซต์ www.thaigoodview.com มา ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านความสุข ความทุกข์ นานานับประการ ทั้งนี้เมื่อได้ปรับปรุงเว็บไซต์จาก web 1.0 มาเป็น web 2.0 ใช้ cms แล้ว เลยนำข้อมูลมาใส่ไว้ในระบบใหม่ ข้อมูลเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่อยู่ในอันดับต้นๆที่ผมต้องนำมา ก็คือเรื่องราวของคนที่สู้ชีวิต เพื่อนำเป็นกรณีตัวอย่างให้กับนักเรียน ให้กับเยาวชน