Blog โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ chachaiyawat

Java Programing (ม.5/1)

คะแนนปฏิบัติ :  http://www.thaigoodview.com/node/66729

งาน 1 : http://www.thaigoodview.com/node/63638

งาน 2 : http://www.thaigoodview.com/node/63644

งาน 3 : http://www.thaigoodview.com/node/65082

C Programing (ม.4/1)

คะแนนปฏิบัติ :  http://www.thaigoodview.com/node/66937

งาน 1 : http://www.thaigoodview.com/node/64231

งาน 2 : http://www.thaigoodview.com/node/66166

งาน 3 : http://www.thaigoodview.com/node/73372

C Programing (ม.4/2)

คะแนนปฏิบัติ : http://www.thaigoodview.com/node/66939

งาน 1 : http://www.thaigoodview.com/node/64236

งาน 2 : http://www.thaigoodview.com/node/66195

งาน 3 : http://www.thaigoodview.com/node/73380

คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น  (ม.2/1)

คะแนนปฏิบัติ : http://www.thaigoodview.com/node/65388

งาน 1 : http://www.thaigoodview.com/node/63639

งาน 2 : http://www.thaigoodview.com/node/64335

งาน 3 : http://www.thaigoodview.com/node/64339

งาน 4 : http://www.thaigoodview.com/node/64821

งาน 5 : http://www.thaigoodview.com/node/66725

งาน 6 : http://www.thaigoodview.com/node/74425

คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น  (ม.2/2)

คะแนนปฏิบัติ : http://www.thaigoodview.com/node/65396

งาน 1 : http://www.thaigoodview.com/node/63640

งาน 2 : http://www.thaigoodview.com/node/64336

งาน 3 : http://www.thaigoodview.com/node/64340

งาน 4 : http://www.thaigoodview.com/node/64826

งาน 5 : http://www.thaigoodview.com/node/66726

งาน 6 : http://www.thaigoodview.com/node/74432

คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น  (ม.2/3)

คะแนนปฏิบัติ : http://www.thaigoodview.com/node/66501

งาน 1 : http://www.thaigoodview.com/node/63641

งาน 2 : http://www.thaigoodview.com/node/64337

งาน 3 : http://www.thaigoodview.com/node/64342

งาน 4 : http://www.thaigoodview.com/node/64834

งาน 5 : http://www.thaigoodview.com/node/66727

งาน 6 : http://www.thaigoodview.com/node/74435

คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น  (ม.2/4)

คะแนนปฏิบัติ : http://www.thaigoodview.com/node/66500

งาน 1 : http://www.thaigoodview.com/node/63642

งาน 2 : http://www.thaigoodview.com/node/64338

งาน 3 : http://www.thaigoodview.com/node/64341

งาน 4 : http://www.thaigoodview.com/node/64839

งาน 5 : http://www.thaigoodview.com/node/66728

งาน 6 : http://www.thaigoodview.com/node/74421

รูปภาพของ chas1858

คำถาม-คำตอบ

1. อธิบายผลที่ได้

ตอบ โจทย์กำหนดให้ x=5 คำตอบออกมาก็จะได้ x=5 แต่เมื่อเปลี่ยนคำสั่ง int x=15 แล้วรัน ผลที่ได้คือ ไม่มีคำตอบ เพราะว่า โจทย์กำหนดให้X=5 คำตอบออกมาก็ต้องเป็น5เท่านั้น

2. อธิบายผลที่ได้

ตอบ   เมื่อเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างเสร็จแล้วโจทย์สั่งให้x=5 คำตอบคือ x=5 เมื่อเปลี่ยนคำสั่งให้x=5 คำตอบที่ได้คือ xไม่เท่ากับ5

3. อธิบายผลที่ได้

ตอบ  คำตอบที่ได้คือ x=5 และ good x ไม่เท่ากับ 5

 

น.ส. ประภาพันธ์      สว่างแจ้ง   ม.4.1  เลขที่33

เพ็ญเพชร  ปิ่นเมือง2/3-4

เพ็ญเพชร  ปิ่นเมือง2/3

 

 

เพ็ญเพชร  ปิ่นเมือง2/3

 

 

เพ็ญเพชร  ปิ่นเมือง2/3

รูปภาพของ chachaiyawat

คุณทำงานได้ดีมากครับ แต่ขอความร่วมมือช่วยนำงานชิ้นนี้ส่งที่ http://www.thaigoodview.com/node/64834 ด้วยครับ ผมจะบวกคะแนนให้ครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) แจ้งได้ที่นี่

หากคุณครู นักเรียน หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  • เซ็งระเบิดกับชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  • จำยากเย็นแสนเข็ญ
  • เป็นภาษาไทย อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
  • อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น STN98756 เปลี่ยนเป็น stn98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  • อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น msw 6584 เปลี่ยนเป็น msw6584 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ลิกแจ้งที่นี่ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ชวย ลบ รหัส ของ สมคิด แสนบุญยัง ให้ นอย ครับ เพือน ผม จะ สมัคร ใหม่ เพราะ ผม จำ รหัส ไม่ ได้ ครับ ขอ ขอข คุณ ไว้ กอน นะ ครับ ขอบคุณ ครับ  Cry

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์