ห้องเรียนครูอิ๋ว

รูปภาพของ ngssirilak

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

The Goat and The Ass

A Man once kept a Goat and an Ass. The Goat, envying the Ass on account of his greater abundance of food, said: "How shamefully you are treated; at one time grinding in the mill, and at another carrying heavy burdens;" and he further advised him that he should pretend to be epileptic, and fall into a deep ditch and so obtain rest. The Ass gave credence to his words, and, falling into a ditch, was very much bruised. His master, sending for a leech, asked his advice. He bade him pour upon the wounds the blood of a Goat. They at once killed the Goat, and so healed the Ass.  MottoIn injuring others we are apt to receive a greater injury. Vocabulary 1.    envying (n)                    =             ความอิจฉา  ริษยา

2.    abundance(n)                   =             ความอุดมสมบูรณ์ ภาวะล้นเหลือ

3.    shamefully(adj,adv)        =             ทำให้อับอาย    น่าละอายใจ4.    treated(v)                  =             การกระทำ   รักษา  จัดการ    ต้อนรับ 5.    grinding(v )              =             บด  ทำให้ละเอียด  โม่     ถูกอย่างแรง6.    mill(n)                       =             โรงงาน  โรงสี  โรงโม่  โรงบดวัตถุ7.    burden(v)            =         สัมภาระ  ทำให้ยุ่งยาก ความคิดเห็นที่สำคัญ8.    further(adj.)             =             ต่อไป  ไกลออกไป  นอกจากนี้9.    advised(adj.)            =             ซึ่งพิจารณาแล้ว  ทราบแล้ว10.  pretend(v)             =       แสร้งทำ  หลอกลวง  อวดอ้าง  อ้างสิทธิ์11.  epileptic(n,adj.)       =        คนที่เกี่ยวกับโรคลมบ้าหมู  โรคลมบ้าหมู12.           ditch(n)                                 =             ท่อ  คู  ท้องร่อง13.           obtain(v)                               =             ได้มา  ไปถึง  ใช้บังคับ  ประสบ  ความสำเร็จ14.           credence(n)          =             ความเชื่อถือ  ความไว้วางใจ15.           bruised(v)                             =             ขูด  ขีด  ทำให้ถลอก เป็นแผลถลอก16.           master(n)                              =             นาย  กับตันเรือ  ผู้บังคับการ  ผู้เชี่ยวชาญ17.           leech(n)                 =             ปลิง  ทาก  สิ่งที่ใช้ดูดเลือด  18.           bade(v)                  =             คำสั่ง  ออกคำสั่ง  กล่าว ช่อง 2 ของ bid19.           pour(v)                  =             ริน  เท  ราด  หลั่ง   ระบาย  ปล่อยออก20.           upon(prep.)          =             บน  เหนือ  ในเวลา  ในโอกาส21.           wound(n)                              =             บาดแผล  ความเสียหายต่อจิตใจ22.           healed(v)                               =             รักษา หายดี  หาย  ทำให้หายจากโรค23.           injuring(v)                          =             ทำอันตราย  ทำให้เสียหาย  ทำร้าย  24.           apt(adj.)                               =             ฉลาด  พร้อม  เหมาะสม  ง่ายสำหรับ25.           receive(v)                             =             รับ  ยอมรับ  ประสบ  ได้มาซึ่ง  ประสบการณ์ แบบประเมินก่อนเรียน   นิทานเรื่อง  The  Goat  and  The  Ass  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  Choose   the  best  anwers ( 1-10 ) 1.  A man once____________a goat and an ass  .                a. envied                                b.  kept                   c.  healed                               d.  killed2.  The  goat ___________ the ass.                a.  liked                                  b.  loved c.  envied                               d.  ashamed3.  The goat advised the ass that he should pretend to be _____________.                a.  epileptic                            b  diarrhea             c.  an eyesore                        d.  a headache4.  Did the ass credence the goat’s words?                a.  No,he didn,t.                    b.  Yes,he did.       c.  No,he did.                        d.  Yes,he didn’t.5.  Did the goat grinding in the mill?a.  Yes,he did.                       b.  No,he didn’t.   c.  No,he did.                        d.  Yes,he didn’t.6.  Who pretend to be  epileptic ?                a.  a goat                                b.  a man                                c. a leech                                d.  an ass7.  Who fell into a deep ditch ?                a.  an ass                                b.  a man                                c. a leech                                d.  a goat8.  Who healed the ass ?                a.  an ass                                b.  a man                                c. a goat                 d.  a leech9.  Why the man killed the goat ?                a.  He hated the goat.                                          b.He didn’t like the goat.                c.  He wanted to heal the ass.                            d. He wanted to heal the goat.10.  The word “master” means ___________________                a.  a goat                                b.  a man                                c. a leech                                d.  an ass      

คะแนนก่อนเรียน  
คะแนนหลังเรียน  

 แบบฝึกกิจกรรมชุดที่  16.1จุดประสงค์         นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ได้คำสั่ง                   ให้นักเรียนนำคำศัพท์  ในกล่องต่อไปนี้  ไปเติมให้ตรงกับภาพ         mill                  ditch                bruised                 leech                pour       

                                 1._____________                                                                 2.______________                         3._____________                                                               4._______________                                                                       5.______________                                  นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่    3   คะแนนขึ้นไป  จึงจะผ่านเกณฑ์แบบฝึกกิจกรรมชุดที่  16.2จุดประสงค์   นักเรียนสามารถแต่งประโยคจากคำศัพท์ได้คำสั่ง             ให้นักเรียนนำคำศัพท์  ที่กำหนดให้ต่อไปนี้แต่งประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์1.        pretend

   

2.         credence  

 

3.          master

   

4.            heal

   

5.          grinding

   

                                                          นักเรียนทำได้    3   ข้อขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์   เกมสนุกศัพท์ภาษาอังกฤษ  1เกมดอกไม้คำศัพท์จุดประสงค์     เพื่อให้นักเรียนสามารถประสมคำศัพท์ได้ถูกต้องนักเรียนลองผสมคำศัพท์จากก้อนเมฆให้ได้มากที่สุดนะคะ                                                                                           c             O        u           c             i               u          h                                                                                        r                  t             i                    d          s             m                                                        e                      r                         i                      t             l                                                                             h            a            d            t              h               l              l                                           e            d                                                                    e                e              p              r                         e                    n                                                       1.     p_ _ _                            2.  _ _ _ a_ _d                                      3.     _ _ _ l                            4.   d_ _ _ _                           5.     br_ _ _ _ _                   6.   _ee _ _                                            7.     _ ea _ _ _                           8.   _ _ _t_ _d                                                        เฉลยกิจกรรมชุดที่ 16.11.         ditch 2.         leech3.  pour4.       mill   5.       bruised                                             เฉลยเกมศัพท์ภาษาอังกฤษ 1                                                           1.     pour                                   2.   tre ated                                          3.     mill                                                4.   ditch               5.     bruised                                         6.   leech                                7.     healed                                           8.   pretend  

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) แจ้งได้ที่นี่

หากคุณครู นักเรียน หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  • เซ็งระเบิดกับชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  • จำยากเย็นแสนเข็ญ
  • เป็นภาษาไทย อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
  • อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น STN98756 เปลี่ยนเป็น stn98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  • อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น msw 6584 เปลี่ยนเป็น msw6584 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ลิกแจ้งที่นี่ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ngs3429

♥♥♥*-*Cool  สวัสดีค่ะ   อาจารย์  ศิริลักษณ์    แวะมาทักทายค่ะ   Cool*-*♥♥♥

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์