โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

  • โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
  • เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/llw

ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูและยังใหม่สำหรับผู้ปกครองหรือคนทั่วไปโดยเฉพาะศิษย์เก่าของเหล่าล้อวิทยาคมที่จบจากสถาบันแห่งนี้แล้ว ยิ่งต้องอยากรู้ว่าชื่อนี้ คืออะไร และทำไมต้องเป็น" ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา "

       โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของพระราชวราลังการ (หลวงปู่พิมพ์ ถามวุฒโฑ) ด้วยเหตุที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งถือเป็นพื้่นฐานในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน อันเป็นภูมิฺลำเนาเิดิมประกอบกับท่านเห็นความยากลำบากของบุตรฟลานในหมู่บ้านที่ต้องเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในตัวเมืองซึ่งไกลและไม่สะดวกในการเดินทาง ท่านจึงได้ให้การอุปถัมภ์ ใ่นทุก ๆ ด้านเพื่อให้ ้การจัดตั้งโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชางบ้าน ซึ่งนำโดย นายเอี่ยม แสนยะมูล ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น และผู้ที่มีอุปการะคุณอีกหลายท่าน เช่น คุณแม่ทองมา เพ็ลผลา คุณพ่อลี ไพรวิจารณ์ คุณแม่ห่า มูลสูตร คุณพ่อเคน-คุณแม่อุ่น ชารีผาย ได้มีจิตอันเป็นกุศลได้บริจาคที่ดินซึ่งรวมกับที่ดินสาธารณะรวมจำนวน 120 ไร่ เป็่นที่ตั้งโรงเรียน

       จากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุก ๆ ท่านในชุมชน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแบบสหศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในวันที่ 14 มีนาคม 2518 และเปิดการเรียน การสอน ครั้งแรกในปี 2518 ซึ่งในปีการศึกษาแรกนั้น รับนักเรียนได้ 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 61 คน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายอภัย ศรีษภูมิ มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก และมีครูอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อีก 3 คน

       ในปีการศึกษาต่อมาโรงเรียนได้พัฒนาและขยายจากโรงเรียนเล็ก ๆ กลายเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเีดียวกันทางกรมต้นสังกัดได้ย้ายผู้บริหารสับเปลี่ยนกันมดำรงตำแหน่งหลายท่าน และมีครู-อาจารย์ มาปฏิบัติหน้าที่สอนเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มของนักเรียนและโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลายโครงการ

       ปี พ.ศ.2518 เป็นปีที่ก่อตั้งโรงเรียน และโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเหล่าล้อ ในความรู้สึกของคนในชุมชนโรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชนและภูมิใจในชื่อโรงเรียน ต่อมาชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนาแบ่งเขตในการปกครองได้ยกระดับ จากตำบลศรีสมเด็จ เป็นอำเภอศรีสมเด็จ เมื่อปี พ.ศ.2530 " เหล่าล้อวิทยาคม " จึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ซึงเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรก แห่งเดียวของอำเภอที่เติบโตเคียงคู่อำเภอศรีสมเด็จ จนความรู้สึกของประชาชนในชุมชนได้มีแนวความคิดอยากให้ชื่อโรงเรียนพ้องกับชื่ออำเภอ ตั้งแต่นี้ยังคงชื่อ " พิมพ์พัฒนา " ให้เป็นอนุสรณ์แด่พระราชวรา ลังการ ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์