มุมสุขภาพกายและจิต ความสูงกับเด็กไทย

รูปภาพของ wantida

การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
ในเรื่องของความสูงเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งหลังจากคลอด เด็กหญิงจะมีความสุข
และน้ำหนักตัวมากกว่าเด็กชายเล็กน้อย โดยอายุของเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีอัตราการเพิ่มของส่วนสูงดังนี้
อัตราความสูงของเด็กแต่ละช่วงวัย
อายุ ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น
แรกเกิด -๑ ขวบ ปีละ ๒๕ เซนติเมตร
๑-๒ ขวบ ปีละ ๑๐-๑๒ เซนติเมตร
๒-๔ ขวบ ปีละ ๖-๗ เซนติเมตร
๔-๑๐ ขวบ ปีละ ๕ เซนติเมตร

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น (เด็กหญิงจะก้าวเข้าสู่วัยนี้ เมื่ออายุ ๑๒-๑๓ ปี ส่วนเด็กชายจะอยู่ที่อายุ ๑๔-๑๕ ปี)
ร่างกายของเราจะเจริญเติบโตเร็วมาก เฉลี่ยแล้วจะมีความสูงเพิ่มขึ้นถึงประมาณปีละ ๗-๘ เซนติเมตร
ซึ่งในวัยนี้เด็กหญิงจะสูงเร็วกว่าเด็กชาย
จนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัว (ผู้หญิงอยู่ระหว่าง ๑๕-๑๗ ปี ผู้ชายอยู่ระหว่าง ๑๗-๑๘ ปี)
กระดูกแขนและขาจะหยุดการเจริญเติบโต แต่กระดูกสันหลังจะยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อีก
จนกว่าจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งผู้หญิงจะหยุดสูงเมื่ออายุ ๑๙-๒๐ ปี ส่วนผู้ชายจะหยุดเมื่ออายุประมาณ ๒๑-๒๒ ปี
ความสูงจะเกิดจากการขยายตัวของกระดูกทั้งทางด้านยาวและด้านกว้าง ทั้งนี้คนเราจะสูงได้จะต้องมีมวลกระดูกที่ดี
คือมีความหนาแน่น ความแข็งแรง ซึ่งเราสามารถส่งเสริมให้มวลกระดูกในร่างกายแข็งแรงได้
โดยการรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูงและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยที่มีผลต่อความสูง
แพทย์หญิงอารีรัตน์ ลิ้มพัสถาน แพทย์กุมารเวชกรรม กล่าวว่า ความสูงคนเรานั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้
กรรมพันธุ์ (Genetic)
เชื้อชาติและกรรมพันธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างพื้นฐานการเจริญเติบโตของเรา
ไม่ว่าจะเป็นความสูง รูปร่าง ลักษณะต่างๆ จึงจะเห็นได้ว่าครอบครัวใดที่พ่อแม่มีรูปร่างสูงใหญ่
ลูกที่ออกมาก็มีแนวโน้มสูงใหญ่เหมือนพ่อแม่

ภาวะโภชนาการ (Nutrition)
การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเพียงพอในวัยเด็กและวัยรุ่น เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ทำให้ความสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้นคนในวัยเหล่านี้ควรให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกิน
ซึ่งนอกเหนือจากอาหารหมู่หลักแล้ว ควรเน้นอาหารที่ให้แคลเซี่ยมสูงเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้กระดูกแข็งแรงยิ่งขึ้น

ฮอร์โมน (Hormone)
ฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อความสูงของคนเรามีหลายชนิด ดังนี้
โกร๊ธฮอร์โมน (Growth Hormone) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า
จะหลั่งออกมาอย่างเต็มที่ในขณะที่เราหลับสนิท (หลับลึก)โกร๊ธฮอร์โมนมีหน้าที่กระตุ้นการทำงานของกระดูก
ทำให้กระดูกขยายตัวในแนวยาว ส่งผลให้เราสูงขึ้น ซึ่งเด็กที่ขาดฮอร์โมนชนิดนี้จะมีรูปร่างเตี้ยแต่สมส่วน
ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland)โดยเฉพาะฮอร์โมนที่ชื่อไทร็อกซิน (Thyroxin)
ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้กระดูกมีการพัฒนาไปตามปกติ หากเด็กขาดไทร็อกซินจะทำให้มีรูปร่างเตี้ยแคระ ไม่สมส่วน
ฮอร์โมนเพศ ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชาย (Androgen) และฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen)
ในกรณีที่เด็กหญิงชายบางคนมีการหลั่งฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้เร็วกว่าปกติ (เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว)จะมีผลให้ปลายกระดูกปิดเร็วขึ้น
และค่อยๆ หยุดการเจริญเติบโตในที่สุด ทั้งนี้เด็กหญิงที่มีประจำเดือนเร็วมีแนวโน้มที่จะโตเป็นผู้หญิงที่ไม่สูง
และพบว่าหลังการมีประจำเดือนเกิน ๓ ปีไปแล้ว ผู้หญิงจะหมดโอกาสสูง เช่นเดียวกับเด็กชายที่ความสูงจะ
ไม่เพิ่มขึ้นหลังจากเสียงแตกเกิน ๓ ปี

การออกกำลังกาย ซึ่งหากทำให้ได้ถึงพีค (เหงื่อออกเต็มตัว ชีพจรเต้นแรงตั้งแต่ร้อยกว่าครั้งต่อนาทีขึ้นไป หัวใจเต้นแรง)
จะช่วยกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งโกร๊ธฮอร์โมนได้เช่นกัน ซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นให้เซลล์ที่สร้างกระดูกดึงแคลเซียม
จากเลือดมาใช้ทำให้กระดูกแข็งแรง จึงทำให้สูงขึ้น

ความเจ็บป่วย โรคประจำตัวเรื้อรังบางอย่าง เช่น โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคกระดูกคด
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสูงของเราหยุดชะงัก

สุขภาพจิต ในเด็กที่มีความเครียดเกิดขึ้นขณะอายุยังน้อย เช่น เด็กที่ถูกทิ้งมีปัญหาครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง
มักพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่

สร้างโดย: 
wantida

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์