พม.จับมือ 7 อุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [1 เม.ย. 53]

รูปภาพของ sss27177

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จับมือ 7 สถาบัน ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ครอบคลุมประเด็นคนพิการ...

นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า พม.ได้ร่วมกันกับสถาบันการศึกษา 7 แห่ง ประกอบด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นาย อิสสระกล่าวว่า  ภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  กับสถาบันการศึกษาทั้ง  7  แห่ง จะประสานความร่วมมือในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์รวมถึงศึกษาวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ให้ครอบคลุมประเด็นด้านคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาพิการมีโอกาสได้เข้ารับศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน รวมทั้งการจัดให้มีศูนย์หรือหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Service : DSS) และร่วมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการแก่ทุกคน รวมถึงร่วมจัดประชุม ทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ  บันทึกความร่วมมือ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2553-2555.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/74164

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์