ด่วน สพฐ. ประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 [23 มี.ค. 53]

รูปภาพของ supatkul

ด่วน สพฐ. ประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 อ่านรายละเอียด

ที่ ศธ 04006/569
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553
เรื่อง แจ้งปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม 

     ด้วย กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่แล้ว เห็นสมควรกำหนดปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม ดังรายละเอียด

มัธยมศึกษาปีที่ 1

  16 เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัด

  รับสมัคร จับสลาก สอบ ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว 
ความสามารถพิเศษ  24-25 มี.ค. 53  - 26 มี.ค. 53  27 มี.ค. 53  27 มี.ค. 53  3 เม.ย. 53
สอบคัดเลือก  24-26 มี.ค. 53  - 28 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  3 เม.ย. 53 
จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ   24-26 มี.ค. 53 1 เม.ย. 53  - 1 เม.ย. 53  1 เม.ย. 53  3 เม.ย. 53 

  169 เขตพื้นที่การศึกษา 68 จังหวัด

  รับสมัคร จับสลาก  สอบ  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว 
ความสามารถพิเศษ  ดำเนินการแล้ว  - ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  3 เม.ย. 53 
สอบคัดเลือก  ดำเนินการแล้ว  - ดำเนินการแล้ว  31 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  3 เม.ย. 53 
จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ  ดำเนินการแล้ว  1 เม.ย. 53  - 1 เม.ย. 53  1 เม.ย. 53  3 เม.ย. 53 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย 

  16 เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัด

  รับสมัคร  สอบ  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว 
นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม  - - 2 เม.ย. 53  4 เม.ย. 53 
สอบคัดเลือก
นักเรียนที่จบ ม.3
จากโรงเรียนอื่น
24-26 มี.ค. 53  28 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  4 เม.ย. 53 
ใช้คะแนน GPAX 
หรือ O-net 
คัดเลือก นักเรียนที่จบ ม.3
จากโรงเรียนอื่น
24-26 มี.ค. 53  - 31 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  4 เม.ย. 53 

  169 เขตพื้นที่การศึกษา 68 จังหวัด

  รับสมัคร  สอบ  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว 
นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม  - - 2 เม.ย. 53  4 เม.ย. 53 
สอบคัดเลือก
นักเรียนที่จบ ม.3
จากโรงเรียนอื่น
ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว  31 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  4 เม.ย. 53 
ใช้คะแนน GPAX 
หรือ O-net 
คัดเลือก นักเรียนที่จบ ม.3
จากโรงเรียนอื่น
24-26 มี.ค. 53  - 31 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  4 เม.ย. 53 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย 

  16 เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัด

  รับสมัคร  สอบ  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว 
ความสามารถพิเศษ 24-25 มี.ค. 53  26 มี.ค. 53  27 มี.ค. 53  27 มี.ค. 53  4 เม.ย. 53 
สอบคัดเลือก 24-26 มี.ค. 53  28 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  4 เม.ย. 53 

  169 เขตพื้นที่การศึกษา 68 จังหวัด

  รับสมัคร  สอบ  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว 
ความสามารถพิเศษ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 4 เม.ย. 53 
สอบคัดเลือก ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว  31 มี.ค. 53  31 มี.ค. 53  4 เม.ย. 53 

 

  • ยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียนรอบสอง 4-5 เม.ย. 53
  • ประกาศผลรอบสอง 8 เม.ย. 53
  • รายงานตัวรอบสอง 9 เม.ย. 53
สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค
แหล่งที่มา: 
www.obec.go.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์