สวช.เร่งผลิตสื่อวัฒนธรรมใต้[16 มี.ค. 53]

รูปภาพของ sudarat

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า ในปี 2553 สวช.เร่งติดตามโครงการใช้วิถีวัฒนธรรมในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปให้ 413 ตำบล ตำบลละ 2 แสนบาท เพื่อดำเนินงานกิจกรรมคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านตำบลละ 1 คน พร้อมนำความรู้ปราชญ์ชาวบ้านมาจัดทำเป็นสื่อ หนังสือ วิดีโอ เผยแพร่ทั้งภาษาไทย มลายู และอังกฤษ และให้แต่ละตำบลเลือกสินค้าวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ อาหารฮาลาล หมวกกะปิเยาะห์ มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างชุมชน โดยแต่ละจังหวัดจะต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวปีละ 5 ครั้ง จากนั้นนำมาจัดงานวัฒนธรรมใหญ่ ที่ จ.ยะลา อีกครั้ง
   

เลขาธิการ กวช. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สวช. จะเร่งติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุมชนลุ่มน้ำโขง ชี มูล คัดเลือกชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับลุ่มแม่น้ำ 3 แห่ง ได้แก่  1. ชุมชนตำบลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 2. ชุมชนตำบลยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ และ 3.ชุมชนตำบลหนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำร่องโครงการพัฒนานิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิมของการอนุรักษ์ลำน้ำในท้องถิ่น โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการ คณะกรรมการลุ่มน้ำทั้งโขง ชี มูล และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เป็นคณะกรรมการร่วมพัฒนา โดยจะมีการประชุมระหว่างกรรมการทั้ง 3 ฝ่ายประมาณเดือนเมษายนนี้.

สร้างโดย: 
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://www.norsorpor.com/ข่าว/n1937631/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์