เกษตรพะเยาเตือนเกษตรกร หยุดเผาลดมลพิษทางอากาศ [14 มี.ค. 53]

รูปภาพของ sss27177

เกษตรจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยการนำเศษวัชพืชมาใช้ ประโยชน์ในด้านอื่นๆ แทน ซึ่งจะสามารถช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน แล้วยังรักษาสภาพแวดล้อมไม่ ให้เกิดมลภาวะทางอากาศ...

13 มี.ค.53 นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า หลายพื้นที่ของประเทศขณะนี้ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งและหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ รวมถึงจังหวัดพะเยา มีปัญหาเรื่องหมอกควันและไฟป่าเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่การเกษตร โดยพบว่ายังคงมีเกษตรกรบางส่วน เผาฟาง ตอซัง และเศษวัสดุทางการเกษตรในไร่นาอยู่ ซึ่งการกระทำดังกล่าว นอกจากจะทำลายสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ รวมถึงสภาวะโลกร้อนแล้ว ยังทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำในดิน เกิดดินแข็งกระด้าง รวมทั้งทำลายสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ทำให้ดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช

ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือเกษตรกรทุกพื้นที่ ช่วยกันงดเผาฟาง ตอซังและเศษวัสดุ ทางการเกษตรในไร่นาตลอดจนพื้นที่การเกษตรอื่นๆ ผ่านการกำจัดด้วยวิธีอื่นที่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้

สำหรับ แนวทางการกำจัดเศษวัชพืชที่เสริมสร้างประโยชน์ทดแทนการเผา สามารถนำไปใช้ได้หลายแนวทาง เช่น การทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้อง รวมทั้งเป็นวัสดุเพาะเห็ด ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี โดยในเรื่องนี้ จังหวัดพะเยาถือเป็นนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน ที่จะต้องร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

ทั้ง นี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร. 0-5488-7050 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ตลอดจนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลใกล้บ้านท่าน

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/70521

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์