ก.พ.อ.ตั้ง "12 ศาสตราจารย์" ในสถาบันอุดมศึกษา [12 มี.ค. 53]

รูปภาพของ sss27177

ศธ.ลงมติตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 12 ราย...

นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา จึงทำให้เกิดช่องว่างในการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้เดิม และออกคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งได้ตามปกติ จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติในเรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) 12 ราย คือจุฬา-ลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 ราย ได้แก่ รศ.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รศ.นราพงษ์ จรัสศรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ รศ.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล สาขาวิชาธรณีวิทยา รศ.วรรณา ตุลยธัญ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร รศ.กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยวุฒิ สาขาวิชาเภสัชเวท, ม.ขอนแก่น 3 ราย ได้แก่ รศ.สุขชาติ เกิดผล สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ รศ.เอมอร ไม้เรียง สาขาวิชารังสีวิทยา รศ.ผิวพรรณ (อินต๊ะพันธุ์) มาลีวงษ์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา, ม.ธรรมศาสตร์ 2 ราย ได้แก่ รศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รศ.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ม.มหิดล 1 ราย รศ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และม.ศิลปากร 1 ราย ได้แก่ รศ.ศักดิ์-ชัย สายสิงห์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/70179

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์