ประวัติศาสตรไทย

รูปภาพของ uns31555

  พระมหากษัตริย์ไทย
สมัยอาณาจักรน่านเจ้า
1. พระเจ้าเหม่งแซเจ้า
2. พระเจ้ามองกาตา
3. พระเจ้าสินุโล (โอรสพระเจ้ามองกาตา)
4. พระเจ้าพีล่อโก๊ะ (ขุนบรม)
5. พระเจ้าโก๊ะล่อฝง (โอรสพระเจ้าพีล่อโก๊ะ)
สมัยกรุงสุโขทัย
        ราชวงศ์พระร่วง
1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ.ศ. 1781 - ไม่ทราบแน่นอน
2. พ่อขุนบาลเมือง
พ.ศ. ไม่ทราบแน่นอน - 1820
3. พ่อขุนรามคำแหง
พ.ศ. 1820- 1860 (40 ปี)
4. พญาเลอไท
พ.ศ. 1861-1897 (36 ปี)
5. พญาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1)
พ.ศ. 1897-1919 (22ปี)
6. พญาไสลือไท (พระมหาธรรมราชาที่ 2)
พ.ศ. 1919- 1920 (1ปี)
7. พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไม่ทราบระยะเวลาแน่ชัด)
8. พระมหาธรรมราชาที่ 4
(ไม่ทราบระยะเวลาแน่ชัด)
สมัยกรุงศรีอยุธยา
        ราชวงศ์อู่ทอง (หรือราชวงศ์เชียงราย)
1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1893-1912 (19 ปี)
2. สมเด็จพระราเมศวร
ครองราชย์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1912-1913 (1 ปี)
        ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
1. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พะงั่ว)
พ.ศ. 1913-1931 (18 ปี)
2. พระเจ้าทองลั่น
พ.ศ. 1931 (ครองราชย์เพียง 7 วันก็ถูกปลงพระชนม์)
        ราชวงศ์อู่ทอง (หรือราชวงศ์เชียงราย)
1. สมเด็จพระราเมศวร
ครองราชย์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1931-1938 (7 ปี)
2. สมเด็จพระรามราชาธิราช (โอรสสมเด็จพระราเมศวร)
พ.ศ. 1938 – 1962 (14 ปี – ถูกถอดจากราชสมบัติ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์