ครูจิราภรณ์ ภาณุพินทุ

รูปภาพของ trmjiraporn

สวัสดีค่ะ ลูกๆ ทร.ม.ชั้น ม.1 ที่น่ารักทุกคน ในภาคเรียนที่ 1  นักเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับสารรอบตัว แรง และบรรยากาศ ดังนั้นขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขในการเรียน  และอยู่โรงเรียนนี้อย่างมีความสุข

       Smile Smile   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
              Smile  ห้องเรียน 1/1
                      งานชิ้นที่ 1  เสร็จภายในวันที่
                      งานชิ้นท่ 2  เสร็จภายในวันที่

              Smile  ห้อง้รียน 1/2
                      งานชิ้นท่ 1  เสร็จภายในวันที่
                      งานชิ้นท่ 2  เสร็จภายในวันที่

             Smile   ห้องเรียน 1/3
                      งานชิ้นที่ 1  เสร็จภายในวันที่
                      งานชิ้นที่ 2  เสร็จภายในวันที่

             Smile   ห้องเรียน 1/4
                      งานช้นที่ 1 เสร็จภายในวันที่
                      งานชิ้นที่ 2 เสร็จภายในวันที่

            Smile    ห้องเรียน 1/5
                      งานช้นที่ 1  เสร็จภายในวันที่
                      งานชิ้นที่ 2  เสร็จภายในวันที่

              งานชิ้นที่ 1  ขอให้นักเรียนสำรวจสารต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาอย่างน้อย  15  ชนิด ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ที่  http://www.thaigoodview.com/node/59297/edit

รูปภาพของ ssspoonsak

ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) แจ้งได้ที่นี่

หากคุณครู นักเรียน หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

  • เซ็งระเบิดกับชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
  • จำยากเย็นแสนเข็ญ
  • เป็นภาษาไทย อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
  • อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น STN98756 เปลี่ยนเป็น stn98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
  • อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น msw 6584 เปลี่ยนเป็น msw6584 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ลิกแจ้งที่นี่ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์