แบบทดสอบกราฟฟิกเบื้องต้น

รูปภาพของ skk6611

 แบบทดสอบกราฟิกเบื้องต้น

1.คำว่า graphic เดิมมาจากภาษาใด

 ก. ละติน

ข. อังกฤษค. โรมันง. กรีก

2.ข้อใดอธิบายความหมายของ กราฟิก (graphic) ชัดเจนที่สุด

ก.วาดเขียน การเขียนภาพ

ข. ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ค. การลงสีภาพ

ง. การแกะสลัก

3.คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึงขั้นตอนใดในงานกราฟิก

ก. เตรียมการ

ข. ออกแบบค. นำเสนอ และใช้งานง. ถูกทุกข้อ

4.Pixel หมายถึงข้อใด

ก. แนวแกน x และ y ของภาพ

ข. จุดของภาพ 1 จุดค. ค่าของสีในภาพ

ง. ภาพ Bitmap

  5.ภาพแบบ Vector หมายถึงข้อใดก. ภาพที่เกิดจากเส้นเรียงต่อกันข. ภาพที่เกิดจากจุดเรียงต่อกันค. ภาพที่เกิดจากจุดเรียงต่อกันในตารางง. ภาพที่เกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์

6.ความหมายของ 72 dpi ตรงกับข้อใด

ก. ภาพสูงของภาพเท่ากับ 72 จุด

ข. ความละเอียดของภาพ 72 จุด ต่อนิ้วค.  ภาพมีจำนวนจุดของภาพทั้งหมดเท่ากับ 72 จุด   ง. ความหนาแน่นของจุดเท่ากับ 72 จุดใน 1 ตารางนิ้ว7. ภาพแบบ bitmap เกิดจากสิ่งใดก. จุดสีเรียงต่อกันข. จุดสีเรียงกันในตารางค. การคำนวณทางคณิตศาสตร์

ง. เส้นตรงและเส้นโค้งต่อเนื่องกัน

8. ภาพแบบ bitmap มีข้อเสียในเรื่องใด

ก. จำนวนสีของภาพข. การย่อขยายภาพ

. การหมุนภาพ

ง. ความคมชัด

9. ภาพแบบ Vector มีจุดเด่นในเรื่องใด

ก. การย่อขยายภาพข. การหมุนภาพค. ความคมชัด

ง. ขนาดภาพ

10. ภาพในข้อใดนิยมใช้ภาพชนิดบิตแมพ

ก. ภาพถ่ายข. ภาพวาดค. ภาพลายเส้น

ง. ภาพทางเรขาคณิต

ที่มา   http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=002

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์