แบบทดสอบงานกราฟิก

รูปภาพของ skk5769

แบบทดสอบงานกราฟฟิก

1.งานกราฟิกคืออะไร

ก.งานที่เกี่ยวกับการใช้สีทุกชนิด
ข.งานภาพทั้งอดีต  ปัจจุบันและอนาคต
ค.งานที่บอกถึงความสวยงามเย้ายวนใจ
ง.งานที่เกี่ยวกับภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ
2.ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อพูดถึงงานกราฟิก
ก. งานกราฟิกช่วยให้มนุษย์สื่อความหมายแก่กัน
ข. ภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นงานกราฟิก
ค. งานกราฟิกสร้างมาเพื่อความสวยงามและทันสมัย
ง. งานกราฟิกช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน
3.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานกราฟิก
 ก. ช่วยให้การสื่อสารเข้าใจได้ง่าย
ข. ช่วยสื่อความคิดถึงกันได้ชัดเจนถูกต้อง
ค. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาษาพูดและภาษาเขียน
ง. ช่วยให้เกิดความสามัคคีของคนในสังคม
4.ถ้าใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก ข้อใดกล่าวผิด
ก. ไม่มีงานใดที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้
ข. ใช้สร้างงานศิลปะด้านการละครได้
ค. ช่วยเพิ่มความสามารถของนักกีฬาได้
ง. ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอข้อมูล
5.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของงานกราฟิก
ก. ดึงดูดความสนใจ
ข. ช่วยให้จดจำได้มากและเร็วกว่า
ค. มีความสลับซับซ้อนในการใช้เส้นและสี
ง. ทำให้เข้าใจได้ง่าย
6.งานกราฟิกถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร
ก. เพื่อความสวยงาม
ข. เพื่อใช้เป็นสื่อในการคิดและสื่อความหมาย
ค. เพื่อความสะดวกสบาย
ง. เพื่อความทันสมัย
7.งานกราฟิกถูกนำไปใช้ในงานใดบ้าง
ก.การศึกษา
ข.การทดลอง
ค.การนำเสนอข้อมูล
ง.ทุกข้อที่กล่าวมา
8.โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกมีกี่ประเภท
ก.  1 ประเภท
ข.  2 ประเภท
ค.  3 ประเภท
ง.  4  ประเภท
9.งานออกแบบแปลนตึก เป็นงานกราฟิกในโปรแกรมใด
ก. โปรแกรมช่วยออกแบบ 
ข.  โปรแกรมสร้างภาพและตกแต่ง
ค.  โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ
ง.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
10.โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ ถือเป็นงานกราฟิกประเภทใด
ก.  งานกราฟิกนำเสนอ
ข.  งานกราฟิกวาดภาพ
ค.  งานกราฟิก 3 มิติ
ง.  งานกราฟิกภาพเคลื่อนไหว

  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์