แบบทดสอบคอมพิวเตอร์กราฟิก

รูปภาพของ skk5785

1. มันสมองของคอมพิวเตอร์คือข้อใด

ก. Microprocessor
ข. RAM
ค. ROM
ง. Power Supply

2. Pixel หมายถึงข้อใด

ก. จำนวนจุดเลเซอร์ที่เครื่องสามารถผลิตได้ต่อนิ้ว
ข. หน่วยของจำนวนจุดที่มากที่สุดที่จอคอมพิวเตอร์สามารถผลิตได้
ค. ความละเอียดของการแสดงผลของเครื่องพิมพ์
ง. จุดเล็กๆที่รวมกัน ทำให้เกิดขึ้นเป็นภาพ

3. ความละเอียดของเครื่องพิมพ์มีหน่วยเป็นอะไร

ก. Pixel
ข. ppi
ค. dpi
ง. cgi

4. โหมดสีสำหรับงานพิมพ์ประกอบด้วยสีใดบ้าง

ก. Cyan, Magenta, Yellow, Black
ข. Red, Green, Blue
ค. Cyan, Magenta, Yellow, Brown
ง. Red, Gray, Blue

5. แผงวงจรแสดงผลแบบ SVGA มีความละเอียดเท่าใด

ก. 640 x 480 จุด 16 สี
ข. 640 x 480 จุด 256 สี
ค. 800 x 600 จุด 256 - 16.7 ล้านสี
ง. 1024 x 768 จุด 256 - 16.7 ล้านสี

6. ไมโครโปรเซสเซอร์ ทำหน้าที่อะไร

ก. เก็บข้อมูลระหว่างการประมวลผล
ข. ประมวลผลข้อมูล
ค. ป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
ง. แสดงผลข้อมูล

7. ความละเอียดของการแสดงผล คือ

ก. จำนวนสีทั้งหมดที่แสดงบนจอภาพ
ข. จำนวนจุดทั้งหมดที่แสดงบนจอภาพ
ค. จำนวนเนื้อที่ทั้งหมดของแฟ้มภาพ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์แบบใดที่ไม่นิยมนำมาใช้กับงานกราฟิก

ก. เครื่องพิมพ์แบบจุด
ข. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ค. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ง. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต

9. ความคมชัดของจอภาพขึ้นอยู่กับอะไร

ก. ที่ตั้งของจอภาพ
ข. ขนาดของจอภาพ
ค. ที่ตั้งของจุดภาพ
ง. แสงสว่างของห้อง

10. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก

ก. มีหน่วยประมวลผลกลางที่ทำงานเร็ว
ข. มีหน่วยความจำที่มีความจุมาก
ค. ใช้แผงวงจรที่มีประสิทธิภาพและมีหน่วยความจำมาก
ง. ใช้จอภาพแบบใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัด
จาก  http://www.rayongwit.ac.th/graphicweb/page/quest2.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์