ตั้งคำถามกราฟิก

รูปภาพของ skk05753

แบบทดสอบ งานกราฟิก 

1. คลิปอาร์ต จัดเก็บภาพจำนวนเท่าไร

ก.น้อยๆ

ข.ปานกลาง

ค.มากๆ

ง.ไม่สามารถเก็บได้

2. HyperPicture มักจะเป็นภาพชนิดใด

ก. ชนิดลายตา

ข.ชนิดพิเศษ

ค.ชนิดเว้า

ง.ชนิดนูน

3.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หมายถึง อะไร

ก.การสร้าง การตกแต่งแก้ไข

ข.การเพิ่มจุดให้ภาพ

ค.การสร้างลายต่างๆ

ง.การสร้างภาพต่างๆ

4.Image Retouching เป็นการสร้างภาพในวัยอย่างไร

ก.ภาพวัยนักเรียน

ข.ภาพวัยชรา

ค.ภาพวัยพอควร

ง.ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น

5.ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคืออะไรบ้าง

ก.กราฟิกแบบ 3 มิติ   กราฟิกแบบ 4 มิติ

ข.กราฟิกแบบ 2 มิติ   กราฟิกแบบ 3 มิติ

ค.กราฟิกแบบ 3 มิติ   กราฟิกแบบ 3 มิติ

ง.กราฟิกแบบ1 มิติ   กราฟิกแบบ 2 มิติ

6.RAM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
   ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
   
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

7.ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
  
 ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

8.รูปภาพ3 มิติ ซึ่ง 3 มิติ นั้นจะมีแกน Z ทำให้รูปร่างมีอะไรขึ้น

ก.รูปภาพมั่ว

ข.รูปภาพชัดเจน

ค.รูปภาพไม่ค่อยเห็น

ง.รูปภาพไม่เห็นเลย

9. กราฟฟิก หมายถึงอะไร

ก.ศิลปะแขนงที่ใช้ในรูปต่างๆ

ข.ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น

ค.ศิลปะที่ใช้เฉพาะในการค้นหาสิ่งของ

ง.ถูกทุกข้อ

10. ภาพเวกเตอร์ เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของอะไร

ก.เส้นลักษณะต่างๆ

ข.จุดลักษณะต่างๆ

ค.รูปลักษณะตางๆกัน

ง.ไม่มีข้อถูก

 

     ที่มา

http://krujuek.tp2p.com/node/7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์