แบบทดสอบกราฟฟิก

รูปภาพของ skk5821

1. โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกมีกี่ประเภท

  ก.  1 ประเภท
  ข.  2 ประเภท
  ค.  3 ประเภท
  ง.  4  ประเภท

2. โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ เป็นงานกราฟิกประเภทใด

  ก.  กราฟิกวาดภาพ
  ข.  กราฟิก 2 มิติ
  ค.  กราฟิกการนำเสนอ
  ง.  กราฟิก 3 มิติ

3. งานออกแบบแปลนตึก เป็นงานกราฟิกในโปรแกรมใด

  ก. โปรแกรมช่วยออกแบบ 
  ข.  โปรแกรมสร้างภาพและตกแต่ง
  ค.  โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ
  ง.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

4. การสร้างแผนที่อากาศหรือการสร้างภาพนามธรรมิ เป็นงานในโปรแกรมใด

  ก. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  ข.  โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ
  ค.  โปรแกรมช่วยออกแบบ
  ง.  โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ

5. โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ ถือเป็นงานกราฟิกประเภทใด

  ก.  งานกราฟิกนำเสนอ
  ข.  งานกราฟิกวาดภาพ
  ค.  งานกราฟิก 3 มิติ
  ง.  งานกราฟิกภาพเคลื่อนไหว

6. ข้อใดคือเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

  ก.  กราฟิกแบบบิตแม็ป ,กราฟิกแรสเตอร์
  ข.  กราฟิกแบบบิตแม็ป , กราฟิกแบบเวคเตอร์
  ค.  กราฟิกเส้นสมมติ , กราฟิกเชิงวัตถุ
  ง.  กราฟิกแบบบิตแม็ป , กราฟิกเชิงวัตถุ

7. เทคนิคกราฟิกแบบบิตแม็ป เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

  ก.  โปรแกรมระบายสี (Paint program)
  ข.  โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ช้อป (photoshop)
  ค.  โปรแกรมคอเรลดรอว์ (Corel draw)
  ง.  โปรแกรมเวิร์ด (Word)

8. จำนวนของจุดที่แสดงบนจอภาพ ในแนวตั้งและแนวนอน แต่ละจุดเรียกว่าอะไร

  ก.  mode
  ข.  pixel
  ค.  screen
  ง.  moniter

9. ข้อดีของกราฟิกแบบบิตแม็ป คือข้อใด

 

  ก.  สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ
  ข.  การประมวลผลภาพบางอย่างมีข้อจำกัด
  ค.  สามารถตกแต่งภาพได้
  ง.  ออกแบบได้อย่างรวดเร็ว

10. ข้อใดคือข้อเสียของกราฟิกแบบเวคเตอร์

  1. จัดเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น
  2. ใช้เนื้อที่จัดเก็บน้อย
  3. เปลี่ยนแปลงขนาดของภาพไม่ได้
  4. ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 4

ที่มา    http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/rungthip_w/graphic/pretest01.html
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์