เเบบทดสอบกราฟิกเบื้องต้น

1. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
   ข.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
   ค.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
   ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์ 


2.  โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
   ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
   ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
   ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์


3. โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
   ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
   ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
   ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์


4. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
   ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
   ค.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
   ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์


5. โปรแกรม Microsoft FrontPage เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
   ข.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
   ค.  โปรแกรมสำหรับสร้างและจัดการเว็บไซต์
   ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์

6. ISP คืออะไร
   ก. ผู้เขียนเว็บเพจ
   ข. เจ้าของเว็บไซต์
   ค. ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต
   ง.  ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

7.ข้อมูลที่จะส่งจะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่าอะไร
   ก. ICQ
   ข. IRC
   ค. TCP/IP
   ง.  Package

 8.อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใด
   ก.  2530
   ข.  2540
   ค.  2520
   ง.  2510

9.RAM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
   ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
   ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

10.ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
  
 ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์