แบบทดสอบงานกราฟิก

รูปภาพของ skk5804

1 งานกราฟฟิกหมายถึงอะไร

ก. งานที่เกียวกับการใช้สีทุกชนิด

ข. งานภาพทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต

ค. งานที่บอกถึงความสวยงามเย้ายวนใจ

ง. งานที่เกียวกับภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ

2 ข้อใดไม่ใช่การใช้งานกราฟฟิกในการสื่อสารความหมาย

ก. การใช้กระดุกของสัตว์ชี้ไปยังทิศที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ชนิดนั้น

ข. ภาพเขียนบนผนังถ้ำ

ค. ลายเส้นบนเครื่องมือ

ง. ลายเส้นบนหน้าตาและร่างกาย

 

3 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของภาพบนผนังถ้ำของมนุษย์ในสมัยก่อน

ก. แสดงควาเป็นเจ้าของ

ข. วิวัฒนาการมาเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน

ค. ทำไห้การสื่อความหมายทำได้ง่ายขึ้น

ง. ภาพการล่าสัยว์ทำให้การล่าสัตว์ทำได้ดีขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น

 

4 งานกราฟิกถูกนำไปใช้ในงานใดได้บ้าง

ก. การศึกษา

ข. การทดลอง

ค. การนำเสนอข้อมูล

ง. กูกทุกข้อ

 

5 ข้อใดไม่ใช่คูณสมบํติของงานกราฟิก

ก. ช่วยไห้จดจำได้ง่ายและรวดเร็ว

ข. ทำไห้เข้าใจได้ง่าย

ค. ดึงดูดความสนใจ

ง. มีความซ้บซ้อนในการใช้เส้นสี

 

6. ข้อใดไม่ใช่คูณสมบัติของงานกราฟิกในด้านการเข้าใจได้ง่าย

ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข. การใช้ภาพที่บอกสถานที่

ค. การโฆษณาสิ้นค้า โดยใช้สีสันสะดุดตา

ง. การทำป้ายสัญลัษณ์จราจร

 

7 เครื่องหมายจราจรที่พบเห็นทั้วไป เป็นงานกราฟิกที่มีคูณสมบัติอย่างไร

ก. เป็นกฎข้อบังคับ

ข. เป็นกฎที่ต้องปฎิบัตฺ

ค. เป็นการใช้สื่อความหมาย

ง. เป็นกฎสากลทั้วโลก

 

8 ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

ก. ออกแบบได้รวดเร็ว

ข. ประหยัดเวลา

ค. ลดจำนวนการสร้างต้นแบบ

ง. ประหยัดพลังงาน

 

9 ประโยชน์ของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานกราฟิกคือข้อใด

ก. ง่ายต่อการนำไปใช้

ข. ได้ภาพสวย

ค. ผู้ผลิตมีความสุข

ง. จำหน่ายได้ราคาดีกว่าภาพเขียนด้วยมือ

 

10 การที่เรานำภาพถ่ายมาปรับแต่งเป็นภาพวาดสีน้ำ สีน้ำมัน สีไม้ หรือในแบบอื่นๆ จัดเป็นงานกราฟิกประเภทใด

ก. งานออกแบบ

ข งานศิลปะ

ค. งานสร้างภาพนามธรรม

ง. งานสำรวจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์