แบบทดสอบงานกราฟิก

รูปภาพของ skk05791

1 ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของงานกราฟิก

ก. ช่วยให้จดจำได้มากและรวดเร็ว

ข. ทำให้เข้าใจได้ง่าย

ค. ดึงดูดความสนใจ

ง. มีความสลับซับซ้อนในการใช้เส้นและสี

2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติงานกราฟิกในด้านการเข้าใจง่าย

ก. การออกแบบผลิตภัณพ์อุตสาหกรรม

ข. การใช้ภาพแผนที่บอกสถานที่

ค. การโฆษณาโดยใช้สีสันสะดุดตา

ง. การทำป้ายสัญลักษณ์จราจร

3. เครื่องหมายจราจรที่พบเห็นทั่วไป เป็นงานกราฟิกที่มีคุณสมบัติอย่างไร

ก. เป็นกฏข้อบังคับ

ข. เป็นกฏที่ต้องปฏิบัติ

ค. เป็นการใช้สื่อความหมาย

ง. เป็นกฏสากลทั่วโลก

4. การออกแบบโฆษณาสินค้าโดยใช้สีสันสะดุดตา ตรงกับคุณสมบัติของงานกราฟิกข้อใด

ก. งานกราฟิกเข้าใจได้ง่าย

ข. งานกราฟิกดึงดูดความสนใจ

ค. งานกราฟิกช่วยให้จดจำได้มาก

ง. งานกราฟิกช่วยให้จดจำได้รวดเร็ว

5. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้งานกราฟิกมีความสำคัญกับมนุษย์

ก. การใช้งานกราฟิกเข้าช่วยจะทำให้ง่ายต่อการสื่อความหมาย

ข. มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน

ค. ประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้นจนอาหารไม่เพียงพอ

ง. ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

6. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

ก. ออกแบบได้รวดเร็ว

ข. ประหยัดเวลา

ค. ลดจำนวนการสร้างต้นแบบ

ง. ประหยัดพลังงาน

7. ประโยชน์ของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานกราฟิกคือข้อใด

ก. ง่ายต่อการนำไปใช้งาน

ข. ได้ภาพสวยงาม

ค. ผู้ผลิตมีความสุข

ง. จำหน่ายได้ราคาดีกว่าภาพเขียนด้วยมือ

8. การที่เรานำภาพถ่ายมาปรับแต่งเป็นภาพวาดสีน้ำ สีน้ำมัน สีไม้ หรือในแบบอื่นๆ จัดเป็นงานกราฟิกประเภทใด

ก. งานออกแบบ

ข. งานศิลปะ

ค. งานสร้างภาพนามธรรม

ง. งานสำรวจ

9. ภาพการเคลื่อนไหวของกระดูก เป็นงานกราฟิกประเภทใด

ก. งานศิลปะ

ข. งานออกแบบ

ค. งานสำรวจ

ง. งานสร้างภาพนามธรรม

10. โปรแกรมช่วยออกแบบ ถูกนำมาใช้ในงานใด

ก. ศิลปะ

ข. งานวิศวกรรม

ค. งานสำรวจ

ง. การแพทย์

รูปภาพของ skk05791

ชื่อ น.ส.  น้ำฝน  พรมจันทร์  เลขที่ 15 ม. 4/1

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/58224#comment-form

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์