งานที่ 11

ความหมายของไวรัสคอมพิวเตอร์

                  ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นมาแต่เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อก่อกวนการทำงานของระบบเลยทำลายแฟ้มข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์     สาเหตุที่ได้มีการเรียกชื่อกันว่าไวรัสคอมพิวเตอร์เนื่องมาจากคำว่า    ไวรัส          มีความหมายว่าเป็นเชื้อโรคที่สามารถแพร่ระบาดและติดต่อได้อย่างรวดเร็วสามารถหลบ ซ่อนตัวไว้อยู่ในหน่วยความจำและจะอยู่ในหน่วยความจำตลอดจนกว่า จะปิดเครื่อง    เมื่อมีการนำแผ่นบันทึกอื่น ๆ     มาใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไวรัสหลบซ่อนอยู่ในหน่วยความจำแผ่นบันทึกแผ่นนั้นก็จะติดไวรัสไปด้วยกำเนิดของไวรัสคอมพิวเตอร์
             กำเนิดของไวรัสคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นโดย 2พี่น้องชาวปากีสถานมีชื่อว่า อัมจาด และเบซิต
ซึ่งทั้ง 2 พี่น้องเปิดร้านขายคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการปล่อยไวรัสเบรน   (Brain)   ไว้ในโปรแกรมที่ลูกค้ามาก๊อปปี้ไปใช้งานด้วยประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ ไวรัสที่ติดอยู่ในบูตเซกเตอร์ ไวรัสที่ติดตารางพาร์ติชั่น ไวรัสที่ติดในแฟ้มการติดต่อของไวรัสคอมพิวเตอร์มี 2 ทาง คือ ดิสก์และสายสื่อสาร
ผลที่เกิดจากการกระทำของไวรัส
- ทำลาย FAT หรือ File Allocation Table
- ทำลายบูตเซกเตอร์
- ทำลายแฟ้มข้อมูล
- ทำให้แผ่นบันทึกเต็มเร็ว
- ฟอร์แมตดิสก์ใหม่
- ฯลฯ
         แนวทางการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ การสร้างระเบยบปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยจากไวรัส เช่น
- ควรทำการตรวจสอบไวรัสในแผ่นบันทึกเป็นประจำ เช่น 1 สัปดาห์ตรวจเช็ค 1 ครั้ง หรือ1 เดือนเช็ค 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
- ไม่นำแผ่นบันทึกจากภายนอกมาใช้กับเครื่องที่ใช้อยู่จนกว่าจะแน่ใจ ด้วยการตรวจเช็ไวรัสก่อนทุกครั้ง
- ไม่นำแผ่นบันทึกมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ จนกว่าจะตรวจเช็คไวรัสเรียบร้อยแล้ว
- ฯลฯ

การแก้ไขเมื่อพบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติดังนี

1. ให้ทำการบูตเครื่องใหม่
2. ใช้โปรแกรมตรวจเช็คไวรัสที่เชื่อถือได้
3. หลังจากทราบชนิดของไวรัสแล้วให้กำจัดไวรัสหรือฆ่าไวรัส
4. เมื่อคิดว่าได้กำจัดไวรัสไปเรียบร้อยแล้วให้ทำการบูตเครื่องใหม่อีกครั้ง

         โปรแกรมที่ตรวจสอบและกำจัดไวรัส เช่น โปรแกรม SCAN , CLEAN, VSHIELD
ชนิดของไวรัส เช่น ไวรัสลาวดวงเดือน, ไวรัสไมเคิลแองเจลโล,ไวรัส Jerusalemแบบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์