แบบทดสอบ

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบหรือสืบค้นในอินเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สร้างแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ พร้อมทั้งเฉลย ด้วยตัวอักษรสีแดง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (10 คะแนน)

แบบทดสอบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

1. โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำอะไร

ก. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
ข. เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือผลงานในรูปกราฟิก
ค. เพื่อผลิตภาพที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรม
ง. เพื่อตกแต่งภาพให้สมจริง
รูปภาพของ skk05814

 

 

ส่งงานครั้งที่ 7 รัตนพล เลขที่1 402

 

http://www.thaigoodview.com/node/58372

รูปภาพของ skk06597

ส่งงานครับ  นาย  สมศักดิ์  แซ่ยะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/58346

รูปภาพของ skk06422

นาย ธนาศักดิ์  เลาว้าง

http://www.thaigoodview.com/node/58235

รูปภาพของ skk5824

ส่งงานครั้งที่ 7   วิษณุ เลาลี  5824

http://www.thaigoodview.com/node/58229

รูปภาพของ skk6421

ส่งงานแล้วครับ  นาย ประภาส  เลาว้าง  ชั้นม4/2 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/58211

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์