แบบทดสอบ

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบหรือสืบค้นในอินเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สร้างแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ พร้อมทั้งเฉลย ด้วยตัวอักษรสีแดง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (10 คะแนน)

แบบทดสอบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

1. โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำอะไร

ก. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
ข. เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือผลงานในรูปกราฟิก
ค. เพื่อผลิตภาพที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรม
ง. เพื่อตกแต่งภาพให้สมจริง
รูปภาพของ skk6611

http://www.thaigoodview.com/node/59234

น.ส.อัจฉรา จุ่มใจปิน เลฃที่ 37 ม.4/2

นางสาว  อรวรรณ  แก้วสุข  เลที่27  ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58052

 

รูปภาพของ skk5805

                      ส่งงานแล้วค่ะ

                   พัชรินทร์   กุนะ

           http://thaigoodview.com/node/58959

รูปภาพของ Skk6550

http://www.thaigoodview.com/node/58958

คณิต   เลขที่7Wink  ม.4/2

รูปภาพของ skk5741

  ส่งงานคะ

แบบทดสอบงานกราฟิก

น.ส  กรรณิการ์  ศุภมิตรอนันต์

ชั้นม. 4/2  เลขที่12

 

http://www.thaigoodview.com/node/58943

รูปภาพของ skk6612

ส่งงานแบบทดสอบงานกราฟิกค่ะ

นางสาวอำไพ     จินะสุข  

ม. 4 / 2    เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/58944

รูปภาพของ skk5790

           ส่างานแล้วเน้อเจ้า

  งานที่  7   แบบทดสอบ

น.ส  นภวรรณ  จันทร์ทรายมูล

http://www.thaigoodview.com/node/58931

รูปภาพของ skk5790

                 ส่งแล้วเจ้า

                                 งานที่ 7 แบบทดสอบ

          น.ส. นภวรรณ  จันทร์ทรายมูล

http://www.thaigoodview.com/node/58931

รูปภาพของ skk5769

ส่งงาน*******ค่ะ

แบบทดสอบงานกราฟฟิก ....จร้า

น.ส ชาณารัตน์  ปันมาเรือน

 เลขที่ 13   ชั้นม.4/2         Wink

 

http://www.thaigoodview.com/node/58929

รูปภาพของ skk05810

ส่งงานค่ะ  มะลิวัลย์   4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58928

รูปภาพของ skk5785

ส่งงานที่  7  แบบทดสอบคอมพิวเตอร์กราฟิก

น.ส.  ธีรนุช  ปันมาเรือน  ชั้น ม. 4/2 เลขที่  16

http://www.thaigoodview.com/node/58923

รูปภาพของ SKK6636

สวัสดีคร้า!!! เจอกันอีกแย้ว...วว...

คิดถึง อ.ศรีสกุลม๊าก..มาก..ก้อเลยเข้ามาหาอาจารย์สักหน่อย!!!!

เออ...คือว่าแบบว่า จะส่งงานนะคะ

นางสาวจารุนันท์ วงษ์กัณหา No.38 นะจร้า...

http://thaigoodview.com/node/58911

รูปภาพของ skk5867

http://www.thaigoodview.com/node/58808

ส่งงานค่ะ

น.ส.อังคณา  ทรัพย์เจริญผล

รูปภาพของ skk5775

http://www.thaigoodview.com/node/58494

ดารากานต์ 402 ส่งงานแล้ว ค่ะ

รูปภาพของ skk5775

http://www.thaigoodview.com/node/58466

ดารากานต์402 ส่ง งาน ค่ะ

รูปภาพของ skk05979

http://www.thaigoodview.com/node/58435

ส่งงานค่ะ

นางสาวธัญญารัตน์  เลาต๋า เลขที่29

 

 

รูปภาพของ skk5840

ส่งงานครั้งที่7 น.ส.สุดาพร แก้วม่วงมัน เลขที่24 ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58433

รูปภาพของ skk6602

 

ส่งงานครั้งที่  7

น.ส  สุปรียา  ชุภูษณพงศ์

 

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/rungthip_w/graphic/posttest01.html

รูปภาพของ skk6608

 

ส่งงานค่ะครั้งที่8  น.ส อรวรรณ ก้องไตรภาค ชั้น ม.4/2

 เลขที่34

http://www.thaigoodview.com/library/

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ skk5834

http://www.thaigoodview.com/node/58427

สมชาย แซเจ๊า 402 เลขที่ 03

รูปภาพของ skk06610

ส่งงานครั้งที่ 7

นางสาว อังศณา กระจ่างโชคแก่น ม.4/2 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/58426

รูปภาพของ skk5821

      ส่งงานครั้งที่  7 ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/58425

http://www.thaigoodview.com/node/58422

วราภรณ์402ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ skk06591

 

งาน ที่  7  นาย  วิเศษ  แซ่ย่าง  ชั้น  ม 4/2  เลขที่  9

 

http://www.thaigoodview.com/node/58416

รูปภาพของ skk5804

http://www.thaigoodview.com/node/58415

 

  น.ส พัชรินทร์ ขัดทา 4/2

 

 

รูปภาพของ skk5794

น.ส. นิ่มนวล เลาว้าง ม.4/2 เลขที่18

 

http://www.thaigoodview.com/node/58406

รูปภาพของ skk5776

http://www.thaigoodview.com/node/58403

 

ส่งงานครั้งที่ 7 น.ส ดารุวรรณ  กันทะคำ  402  เลขที่ 15

รูปภาพของ skk5794

น.ส. นิ่มนวล เลาว้าง  ม.4/2 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ skk6590

http://www.thaigoodview.com/node/58391

งานที่   7

วิลัยวัลย์     แงจิ     ชั้น   4/2    เลขที่   32

รูปภาพของ skk5806

น.ส. เพ็ญนภา นันตา เลขที่ 21 ม.4/2

  ส่งงานที่ 7 

http://www.thaigoodview.com/node/58385

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์