ไวรัสคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยให้มีหัวข้อดังนี้  (5 คะแนน)

1. ความหมาย ประวัติไวรัสคอมพิวเตอร์

2. ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์

3. วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

4. ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

 

รูปภาพของ skk05740

ส่งงาน กรรณิการ์  เตจ๊ะนา

http://www.thaigoodview.com/node/58836

ส่งครั้งงานที่11 ธิดารัตน์  พิทักษ์ขัณฑสีมา  ชั้นม.4/3

 

http://www.thaigoodview.com/node/58149

 

งานครั้งที่ 11 ธิดารัตน์  พิทักษ์ขัณฑสีมา  ชั้น ม.4/3

 

http://www.thaigoodview.com/node/58120

ส่งงานครั้งที่11  

น.ส จีราวรรณ   อินต๊ะ

เลขที่  24  ม4/3

http://www.thaigoodview.com/node/58128

รูปภาพของ skk06551

จรัญ เริงไม ส่งงานครั้งที่ 11 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/58121

รูปภาพของ skk05748

ส่งงานครั้งที่11 แล้วคะ

 

นางสาว ขนิษฐา ชัยวรรณ์ เลขที่ 21 4/3

 

http://www.thaigoodview.com/node/58120

http://www.thaigoodview.com/node/58118

นายณรงค์ฤทธิ์ ปันมาเรือน 4/3เลขที่5

รูปภาพของ skk5854

ส่งงานครั้งที่ 11 นางสาว หัทยา ป๋ามีhttp://www.thaigoodview.com/node/58113

รูปภาพของ skk06613

ส่งงานที่ 11

น.ส. อุทุมพร  ขาวน้อย ชั้น 4/3 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/58117

รูปภาพของ skk05774

นาย ณัฐวุฒิ สวัสดินาม เลขที่ 6 ม. 4/3 งานที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/58116

รูปภาพของ skk05762

http://www.thaigoodview.com/node/58111

นาย เจษฎา สมยานะ  ม. 4/3  เลขที่ 4 งานที่ 11

รูปภาพของ skk05792@thaigoodview.com

งานครั้งที่ 11

น.ส. น้ำฝน  สุขถา  เลขที่ 28  ม.403

http://www.thaigoodview.com/node/58110

น.ส.นิจรีย์  สิงห์บัว ม.4/3 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/58108

จิราพร นุพอ  403 http://www.thaigoodview.com/comment/ed

ส่งงานครั้งที่11  น.ส.ขนิษฐา  ขำเวช  ชั้น ม. 4/3 เลขที่ 31

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/58104

รูปภาพของ skk06559

 http://www.thaigoodview.com/node/58106  

 ส่งแล้วครับ งานที่ 11

นาย ไตรรรัตน์  ตุยดง เลขที่ 14 ม 4/3

รูปภาพของ skk06613

ส่งงานที่ 11  

 น.ส อุทุมพร  ขาวน้อย ชั้น 4/3 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/58102

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์