งานครั้งที่ 5 ประวัติวันมาฆบูชา

รูปภาพของ skksrisakul

งานชิ้นที่ 5 ให้นักเรียนสร้างบล็อคประวัติวันมาฆบูชา พร้อมบอกแหล่งที่มาให้เรียบร้อย ( 5 คะแนน )

นาย สงกรานต์ เสาเมืองมูล ชั้นม.4/4 เลขที่15

รูปภาพของ skk05747

ส่งงานครั้งที่  5  คับ  นายไกรลาศ   สุริยานนท์

www.thaigoodview.com/node/58279

รูปภาพของ skk05777

ส่งงาน ครั้งที่5 ครับ

นาย ทรงพล  จันต๊ะพรม เลขที่ 3 ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58261

         นางสาว   ชลิตตา   เริงไม

               ม.4/1   เลขที่28

 

        http://www.thaigoodview.com/node/48763

รูปภาพของ skk05863

ส่งงานค่ะ

นางสา อรุณี มูลดี  ม4/1  เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/58205

รูปภาพของ skk6606

ส่งงานครั้งที่5

น.ส.เสาวลักษณ์  เลาว้าง

เลขที่37 ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58163

รูปภาพของ skk05868

น.ส.อัจฉรา  กันทะเป็ง   เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/58177

รูปภาพของ skk05791

ชื่อ น.ส.  น้ำฝน  พรมจันทร์ เลขที่  15  ม.4/1

ส่งงานค่ะ            http://www.thaigoodview.com/node/58157

รูปภาพของ skk05846

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58156

รูปภาพของ skk05760

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/581551

รูปภาพของ skk05764

ส่งงานครั้งที่ 5

นางสาว ชนิดา  ชัยยอง  4/1 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/57979

รูปภาพของ skk05768

ส่งงานครั้งที่5 ประวัติวันมาฆบูชา

นาย ชัยยันต์ ปาป่าศักดิ์ เลขที่ 2 ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/57905

รูปภาพของ skk6602

ส่งงานครั้งที่  5

น.ส  สุปรียา  ชุภูษณพงศ์ 

 

http://www.thaigoodview.com/node/57811

 

รูปภาพของ skk05755

ส่งงานครั้งที่5

น.ส.จิราภรณ์ โปธิมา

http://www.thaigoodview.com/node/57716

รูปภาพของ skk05754

ส่งงานครั้งที่ 5 ค่ะ

น.ส.  จิราภรณ์  อินใจคำ  เลขที่  10  ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/57704

รูปภาพของ skk05753

ส่งงานครั้งที่ 5 ประวัติวันมาฆบูชา

นางสาว จารุวรรณ  กาวารี เลขที่ 9 ชั้นม. 4/1

http://www.thaigoodview.com/node/57705

รูปภาพของ skk06564

ส่งงานครั้ที่ 5

นายธวัชชัย  แซ่ยะ  ชั้ม.4/1  เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/57693

รูปภาพของ skk05823

ส่งงานค่า

นางสาววิไลพร     บัวตองพัฒนา    ชั้น  ม.4/1  เลขที่  20  ค่า

 

http://www.thaigoodview.com/node/57691

รูปภาพของ skk5800

http://www.thaigoodview.com/node/57683

ส่งงานครั้งที่5ค่ะ 

น.ส.ผุสดี   ปัญญา เลขที่17  ค่ะ

รูปภาพของ skk2994

http://www.thaigoodview.com/node/57682

ส่งงานครั้งที่5แล้วค่ะ

น.ส. มัลลิกา  ปัญญา ชั้นม.4/1 เลขที่18

รูปภาพของ skk05820

ส่งงานครั้งที่ 5   นางสาว วันวิสา แสนก่อ ชั้ ม.4/1 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/57684

รูปภาพของ skk05829

http://www.thaigoodview.com/node/57681

ส่งงานครั้งที่ 5

นางสาวศิรินภา แซ่ย่าง ชั้นม.4/1 เลขที่21

รูปภาพของ skk05794

ปริญญา   ลอยมาปิง เลขที่16 ชั้นม.401

http://www.thaigoodview.com/node/57679Laughing

รูปภาพของ skk06570

ส่งงานครั้งที่ 5 น.ส. นิตยา  เชื่อมชิดกมล

ชั้นม.4/1  เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/57678

รูปภาพของ skk06575

http://www.thaigoodview.com/node/57676   lชื่อ น.ส พรฟ้า  นิยมนรเศษฐ์  ชั้นม.4/1 เลขที่ 32

              

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/56888#comment-form

ส่งงานค่ะ

น.ส.พรอนงค์  ธาราอัมพร 4/1

รูปภาพของ skk06574

ส่งงานครั้งที่5   น.ส.พรเพ็ญ  คีรีภูวดล   401

http://www.thaigoodview.com/node/57277

รูปภาพของ skk06552

น.ส.จิรัฐติกาล กุ่มจันทึก  401  เลขที่  27

http://www.thaigoodview.com/node/57044

รูปภาพของ skk06560

 

น.ส.ทิตยาพร  ไศลไพร  401  เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/57038

 

 

รูปภาพของ skk 06633

ส่งงานครั้งที่5

น.ส.นาตยา  รัตนพงไพร 401

 

http://www.thaigoodview.com/node/57035

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์