โรงเรียนเจริญศรีศึกษา "วิชาการเลิศ ล้ำเลิศคุณธรรม ศาสนธรรมนำชีวิต "

รูปภาพของ rachatawan

โรงเรียนเจริญศรีศึกษา  "วิชาการเลิศ ล้ำเลิศคุณธรรม ศาสนธรรมนำชีวิต"

       โรงเรียนเจริญศรีศึกษา จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิก  สังกัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เปิดสอนตั้งแต่ก่อนปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์