อาจารย์_CHO_( @ v @ )

เป็นบล๊อคที่ทดลองสร้างอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

หรือ