ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 3)

รูปภาพของ pnppreecha

งานม.6 ครั้งที่ 3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ขอให้นักเรียนชั้นม.6/12ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ออนไลน์ คนละ 1 เรื่อง เรื่องอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
1. ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 100 บรรทัด
2. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
3. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
5. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
6. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง
7. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
8. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page
9. เนื้อหาที่จะจัดทำต้อง
     - เป็นความรู้ ส่งเสริมสติปัญญา
     - ไม่เป็นพิษภัยต่อผู้เข้ามาอ่าน
     - สามารถจัดเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้

10. การเยี่ยมชมผลงานเพื่อน ๆ
     -  ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password ของคนเอง
     -  เข้าไปดูผลงานของเพื่อน ๆ ทุกคน แล้วให้แสดงความคิดเห็น โดยใช้ชื่อผู้เยี่ยมชมเป็น username เช่น pnp31125
     -  ให้คะแนนผลงานของเพื่อน ๆ ตามความเหมาะสมของผลงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 255- เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ตรงเวลา  10  คะแนน

2. ความสมบูรณ์และความสวยงามของเนื้อหา  20  คะแนน

3. คะแนจากเพื่อน ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม 10  คะแนน

4. คะแนนที่ไปเยี่ยมชมผลงานของเพื่อน  10 คะแนน

รูปภาพของ pnp31530

ส่งงานชิ้นที่ 3 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/59436

 

นายเกษมศักดิ์ ทองเกิด ชั้น ม.6/12 เลขที่ 13

ขออภัยอย่างมากครับอาจารย์ที่ส่งช้า เนื่องจากเหตุผลที่ถูกและผิด ขออภัยอีกครั้งครับ

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ parja

ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า มาช้าดีกว่าไม่มา

 

ผมก็เช่นกัน

 

ส่งช้าดีกว่าไม่ส่ง

 อิอิ

http://www.thaigoodview.com/node/59384?page=0%2C0

ขอบพระคุณคุณครูเป็นอย่างยิ่งครับ

 

กระผมนายธนพล ฤทธิ๋บัว

เลขที่ 20 ม.6/12

รูปภาพของ pnp33668

ส่งงานชิ่นที่ 3 คะ อาจารย์

 

ขอโทษที่ส่งช้านะคะ

 http://thaigoodview.com/node/59268

 

นางสาวปรีชยา ชูเงิน เลขที่ 46 ม.6/12

 

 

รูปภาพของ pnp31168

http://thaigoodview.com/node/59223

 

ส่งงานชิ้น ที่  3

นางสาวสโรชา เจริญยิ่ง เลขที่ 27 ม.6/12

ขออภัยนะคะที่ส่งงานล่าช้า

รูปภาพของ pnp33671

http://www.thaigoodview.com/node/58817

 

ส่งงานชิ้นที่ 3 ค่ะอาจารย์

นางสาวศรีมาลา ตันอยู่ ม.6 ห้อง12 เลขที่ 49

ขออภัยอย่างสูงที่ส่งช้าค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพของ pnp33673

 http://thaigoodview.com/node/58089

ส่งงานชิ้นที่ 3 คะ

นางสาวอุไรรัตน์  แตงกวา

ม.6/12 เลขที่ 51

 

 

บายๆ ^-^

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/58910

ส่งงานชิ้นที่3 ครับ

ตำรา ชาติกานนท์

ม.6/12 เลขที่ 19

 

"นั่งพิมพ์แทบตาย  มันเว้นสเปะสะปะไปหมดเลยครับ เลยมานั่งจัดใหม่ ตาลายครับ ๕๕"

รูปภาพของ pnp31237

ส่งงานชิ้นที่ 3 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/58500

นายบัณฑิต ศิริศิลวัชระกุล

เลขที่ 6  ม.6/12

รูปภาพของ pnp31144

ส่งงานชิ้นที่ 3 คับ

นายพงศ์ธนิก พรหมเมือง ชั้น ม.6/12 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/58794

ผิดๆโทษคับ

http://www.thaigoodview.com/node/58791

 

งานชิ้นที่ 3 

นายศราวุฒิ บุศยจิตต์

 

เลขที่ 10 ม.6/12

 

คร้าบบบ

 

คุงค้าบบ 

รูปภาพของ pnp31501

งานชิ้นนี้ดีมากครับผมว่าน่าให้เต็มเลย

งานชิ้นที่ 3 คั๊บ

มีเหตุผลบางประการที่ต้องสมัครไอดีใหม่นะคั๊บบ

http://www.thaigoodview.com/node/58770

นายณัฐพงษ์ แสงสุริยา 

เลขที่ 1  ม.6/12

รูปภาพของ pnp31471

http://www.thaigoodview.com/node/58764

ส่งงานชิ้นที่ 3 ค่ะ

นางสาวพรเพ็ญ   เจียมขำ ม. 6/12

รูปภาพของ pnp33664

 http://www.thaigoodview.com/node/58489

ส่งงานชิ้นที่3 ครับ

นาย สุติพงษ์ แสงรุ่งเรือง ม.6/12 เลขที่26 ครับ 

รูปภาพของ pnp32300

ส่งงานชิ้นที่ 3

นายภาสวิชญ์ สุขแสน

เลขที่ 15 ม.6/12

http://www.thaigoodview.com/node/58353

 

 

รูปภาพของ pnp31446

ส่งงานชิ้นที่ 3 ค่ะ

นางสาววิภาวี ตั้งธรรมชั้น ม.6/12 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/58088

รูปภาพของ Rinniiz

เนื้อหาแน่น

 

น่าสนจัย

 

แต่ม่ะวานเปนไร

 

เหนร้องไห้อยุ่

 

นิกมันทัมไร

คัยๆเหนก้อรุ้

 ช่างน่าดู

เห้ยสงสารจิง

 

55+

 

กลอนๆเลย

 

เอาไป10เลยนะ

รูปภาพของ pnp33655

ส่งงานชิ้นที่3

นาย ชาญวิทย์ เทพอยู่ เลขที่ 17 ม .6/12

http://thaigoodview.com/node/58039

 

รูปภาพของ pnp31501

ดีมากครับ

รูปภาพของ pnp33661

ส่งงานชิ้นที่  3  ครับอาจารย์

นายรณชัย  เชื้อชาติ  เลขที่  23  ชั้น  ม.6/12 ครับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/58040

รูปภาพของ Rinniiz

เนื้อหาดี

 

น่ารู้

 นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

10คั๊บ

รูปภาพของ Rinniiz

ส่งงานชิ้นที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/58036?page=0%2C0

นายวัชรินทร์  กลิ่นพุดตาล เลขที่ 3 ม. 6/12

 

 

รูปภาพของ Rinniiz

เนื้อหาดี

 

น่ารู้

 นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

10คั๊บ

รูปภาพของ pnp31501

ส่งงานชิ้นที่ 3 ครับอาจารย์

นายอรรถพงษ์    รักมิตร  เลขที่  12  ชั้น  ม.6/12 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/58037

รูปภาพของ Rinniiz

เนื้อหาดี

 

น่ารู้

 นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

10คั๊บ

รูปภาพของ pnp31243

http://www.thaigoodview.com/node/58009

::ส่งงานชิ้น ที่ 3 ครับ

::นายเพชร วรรณมาลิกพันธ์

::ม.6/12   เลขที่ 7

รูปภาพของ Rinniiz

เนื้อหาดี

 

น่ารู้

 นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

10คั๊บ

รูปภาพของ pnp31235

http://www.thaigoodview.com/node/57883

 

งานชิ้นที่ 3 คับ

 

นายธนิตชัย จิตรผดุงวณิชย์

 

เลขที่ 5 ม.6/12

รูปภาพของ Rinniiz

เนื้อหาดี

น่ารู้

นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

10คั๊บ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์