ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 3)

รูปภาพของ pnppreecha

งานม.6 ครั้งที่ 3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ขอให้นักเรียนชั้นม.6/11ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ออนไลน์ คนละ 1 เรื่อง เรื่องอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
1. ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 100 บรรทัด
2. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
3. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
5. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
6. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง
7. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
8. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page
9. เนื้อหาที่จะจัดทำต้อง
     - เป็นความรู้ ส่งเสริมสติปัญญา
     - ไม่เป็นพิษภัยต่อผู้เข้ามาอ่าน
     - สามารถจัดเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้

10. การเยี่ยมชมผลงานเพื่อน ๆ
     -  ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password ของคนเอง
     -  เข้าไปดูผลงานของเพื่อน ๆ ทุกคน แล้วให้แสดงความคิดเห็น โดยใช้ชื่อผู้เยี่ยมชมเป็น username เช่น pnp31125
     -  ให้คะแนนผลงานของเพื่อน ๆ ตามความเหมาะสมของผลงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 255- เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ตรงเวลา  10  คะแนน

2. ความสมบูรณ์และความสวยงามของเนื้อหา  20  คะแนน

3. คะแนจากเพื่อน ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม 10  คะแนน

4. คะแนนที่ไปเยี่ยมชมผลงานของเพื่อน  10 คะแนน

รูปภาพของ pnp33643

ส่งงานซ่อมครั้งที่ 3

 http://www.thaigoodview.com/node/60505

 

นาย พันธ์นุพงษ์ กองเพชร 

ส่งงานชิ้นที่ 3 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/60459

 นาย ทศพล แช่มช้อย

ม.6/11 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/60389

 

ส่งงานชิ้น ที 3

 

นาย ปริญญากร ทองน้อย

เลขที่ 11 ชั้น ม. 6/11

ส่งงานที่3 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/60365

นาย ชาญชัย แผ่นทอง เลขที่30 ห้อง ม.6/11

 

 งานที่3 ส่งแล้วนะครับ ส่งเกรดให้ผมด้วย เด๋วผมไม่จบครับ

ขอบพระคุณมากครับอาจารณ์

http://www.thaigoodview.com/node/60363

นาย ธัชพล บุตร์น้ำเพชร์ ม6/11 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/60336

ส่งงานชิ้นที่ 3 คับ

ชื่อธีรพงษ์ โพธิ์ธราวัชร์ เลขที่ 3

ชั้น ม. 6/11

http://www.thaigoodview.com/node/60333

 

 

งานชิ้นที่ 3 คับ

 

ชื่อ นาย จรัล บัวไสว

ทำมะค่อยเปงอ่างับ แต่พยายามแล้วอ่างับ งานที่สามงับ

http://www.thaigoodview.com/node/60322

นายภุมิ ผิวนิ่ม เลขที่9  ชั้นม.6/11

รูปภาพของ pnp33638

ส่งงาน ที่3คับ

ยากคับ ทำอยู่นาน -.-

 

นายกิตติทัต ลิ้มตระกูล 6/11 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/60320

รูปภาพของ pnp31386

งานชิ้นสุดท้ายเเล้วครับอาจารย์

 ยากมากๆ

 

นายธนาคาร ศรีเบญจวรรณ

ม.6/11 เลขที่ 15

http://server.thaigoodview.com/node/59934

http://www.thaigoodview.com/node/59104

 

งานชิ้นสุดท้ายค๊าฟฟ

 

น.ส. ศราพร บุญรอด 6/11

รูปภาพของ pnp31427

ส่งงานชิ้นที่3 ครับ

 

งานสุดท้ายแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/user/26774

รูปภาพของ pnp31483

ผมมา ส่ง งาน ชิ้นที่ 3 แล้ว นะ คับ บ บ , ,

 

http://www.thaigoodview.com/node/58006

รูปภาพของ pnp31273

ส่ง งาน ชิ้นที่ 3 ค๊า

 

อจ. สุ๊ดๆ ๆ  ๆ หล่อ

 

http://www.thaigoodview.com/node/58003

รูปภาพของ pnp31287

http://www.thaigoodview.com/node/55549

 นายนพพร   เสืออบ

เลขที่ 13  ม.6/11

รูปภาพของ pnp31476

http://www.thaigoodview.com/node/55541

ส่งงานชิ้นที่ 3 คับ

นาย กฤติกานต์ นงนุช

ม.6/11 เลขที่ 19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์