*ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนค้างส่งงาน

รูปภาพของ skksrisakul

*ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนค้างส่งงาน

งานที่ 1   แนะนำตนเอง

        1. นายจักรพันธ์ กันธิยะ เลขที่ 2

        2. นายเจษฎา  พรมปั๋น เลขที่ 3

        3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปันมาเรือน เลขที่ 5

        4. นายทิวา คำศรี   เลขที่ 15

        5. น.ส. กรรณิการ์  เตจ๊ะนา เลขที 20

        6. น.ส. จีราภรณ์  เรือนรักเรา เลขที่ 24

        7. น.ส. ขนิษฐา ขำเวช   เลขที่ 32

        8. น.ส. จิราพร  นุพอ เลขที 33

 

 

งานที่ 2 ความหมายงานกราฟิก (5 คะแนน)

        1. นายจักรพันธ์ กันธิยะ เลขที่ 2

        2. นายเจษฎา  พรมปั๋น เลขที่ 3

        3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปันมาเรือน เลขที่ 5

        4. นายธนวัฒน์ สุขศรี   เลขที่ 8

        5. นายกฤษณพันธ์ กาฬภักดี เลขที 11

        6. นายจรัล เริงไม เลขที่ 12 

        7. น่ายชัยวุฒิ พนาลัยสีทอง เลขที่ 13

        8. นายทิวา คำศรี  เลขที่ 15

        9. นายธนกร  โพธิ  เลขที่ 16

        10. นายนาถวัฒน์ จันต๊ะมา  เลขที่ 17

        11. นายพิทักษ์ ดำรงพรวารี  เลขที่ 19

        12. น.ส.ชนาภรณ์  วงษ์มูล  เลขที่ 27

        13. น.ส.ขนิษฐา  ขำเวช  เลขที่ 32

        14. น.ส.ธิดารัตน์  พิทักษ์ขัณฑสีมา เลขที่ 35

        15. น.ส.นงลักษณ์  จูแวน  เลขที่ 36

        16. น.ส.พรนิภา  วงศ์ษาฝั้น  เลขที่ 37

        17. น.ส.อุทุมพร  ขาวน้อย  เลขที่ 38

        18. นายวิลาศ เผ่าพันธุ์พงษ์นที  เลขที่ 39

 

งานที่ 3

 

 

 

งานที่ 4

 

 

 

งานที่ 5

หมายเหตุ   * ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ส่งงานภายใน 31 ธ.ค. 52  เท่านั้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์