ส่งโมเดลหรือการออกแบบการทดลอง ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งโมเดลหรือการออกแบบการทดลอง ม.5/7 รายวิชาโครงงาน 15 ธันวาคม 2552

นางสาวอรุณรัตน์ สุพลจิตร

นางสาวฐิตาภรณ์ คุ้มเพื่อน

http://www.thaigoodview.com/node/53521

นางสาวอรุณรัตน์ สุพลจิตร

นางสาวฐิตาภรณ์ คุ้มเพื่อน

http://www.thaigoodview.com/node/53521

ภาพการออกแบบการทดลอง

โครงงานสารเคมีในตัวยาพาราเซตามอลที่ช่วยรักษาความสดของดอกกุหลาบ

http://www.thaigoodview.com/node/53455

นางสาวณัฐกมล พูลสุขเสริม

นางสาวนภาวรรณคำแก้ว

นางสาวพลอยพราว จิกิตศิลปิน

http://www.thaigoodview.com/node/53374

นางสาวอรุณรัตน์  สุพลจิตร์  ม.5/7 เลขที่  24 

ภาพการทดลอง

การทำน้ำยาลบคำผิดจากยางพาราโดยใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำลาย

http://www.thaigoodview.com/node/53369

โดย...

1. นายปรัชญา วิริยาภรณ์ประภาส  เลขที่ 3
2. นางสาวนวพร ชินวิภาส   เลขที่ 16
3. นางสาวศจี โตใหญ่    เลขที่ 27

 

http://www.thaigoodview.com/node/53359

ผู้พัฒนา

นายทศพร กิจเจริญ

นางสาวปิยะฉัตร เผือกโสภา

นางสาวรัตติภรณ์ ชะเอมไทย

ภาพโมเดล โครงงาน

การดูดซับแคดเมียมและตะกั่วจากเปลือกไข่และเถ้าแกลบดำ

http://www.thaigoodview.com/node/53152

 

นางสาวศิริพร  พึ่งพวก  เลขที่ 22

นางสาวสุประภา  จันทร์วิเศษ  เลขที่ 23

 ชั้นม.5/7

ภาพการออกแบบการทดลอง

http://www.thaigoodview.com/node/52981

โดย

      นางสาวปิยะรัตน์ กรุดเงิน

 

      นายอิทธิพล ลดาเขต

      นางสาวนฤมล  กอบเขตรกรรม

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

รูปภาพของ Utw24215

http://www.thaigoodview.com/node/52892

ณัฐพงษ์  วรรณสุทธิ์

โชติวิทย์  ศรสุวรรณ

ณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์