ส่งบทที่ 3 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งบทที่ 3 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552

http://www.thaigoodview.com/node/53021

อรุณรัตน์  สุพลจิตร์  ชั้น ม.5/7 เลขที่  24 

http://www.thaigoodview.com/node/53004

นายทศพร กิจเจริญ

นางสาวปิยะฉัตร เผือกโสภา

นางสาวรัตติภรณ์ ชะเอมไทย

รูปภาพของ utw24063

http://www.thaigoodview.com/node/52999

พชร สมะถะธัญกรณ์ เลขที่ 4

ธนบดี นันทวุฒิพันธ์ เลขที่ 2 

รูปภาพของ utw24075

http://thaigoodview.com/node/52985?page=0%2C0

บทที่ 3

พุทธคุณ สมอินทร์

อาทิตย์ ว่องวิกย์การ

สิทธิพัทธ์ พัชรครุกานนท์

บทที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์  ที่มีผลต่อการสลายของกระดูกปลา


สมาชิก
1. นางสาวฐิติมา   จำปาทอง
2. นางสาวพัทธ์ธีรา   วรพันธ์
3. นางสาววรนิษฐา  เชี่ยวชาญ


http://www.thaigoodview.com/node/52926

บทที่ 3 โครงงานสารเคมีในตัวยาพาราเซตามอลที่ช่วยรักษาความสดของดอกกุหลาบ

สมาชิก

1.นส.ณัฐกมล พูลสุขเสริม เลขที่ 12

2.นส.นภาวรรณ คำแก้ว เลขที่ 14

3.นส.พลอยพราว จิกิตศิลปิน เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/52489

ส่งบทที่ 3 โครงงานน้ำยาลบคำผิดจากยางพาราฯ

http://www.thaigoodview.com/node/52869

โดย นางสาวศจี  โตใหญ่

      นางสาวนวพร  ชินวิภาส

      นายปรัชญา วิริยาภรณ์ประภาส

      ม.5/7

บทที่3

http://www.thaigoodview.com/node/52471

 

นางสาวศิริพร  พึ่งพวก  เลขที่ 22

นางสาวสุประภา  จันทร์วิเศษ  เลขที่ 23

 ชั้นม.5/7

ส่งงานบทที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/52590

ของ นางสาวปิยะรัตน์ กรุดเงิน

      นายอิทธิพล ลดาเขต

      นางสาวนฤมล  กอบเขตรกรรม

รูปภาพของ Utw24215

http://www.thaigoodview.com/node/52417

ณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์