ส่งบทที่ 2 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งบทที่ 2 ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552

http://www.thaigoodview.com/node/53020

อรุณรัตน์  สุพลจิตร์ ชั้น ม.5/7  เลขที่  24 

http://www.thaigoodview.com/node/53005

นายทศพร กิจเจริญ

นางสาวปิยะฉัตร เผือกโสภา

นางสาวรัตติภรณ์ ชะเอมไทย

รูปภาพของ utw24063

 http://www.thaigoodview.com/node/52997

พชร สมะถะธัญกรณ์ เลขที่ 4

ธนบดี  นันทวุฒิพันธ์ 

ส่งบทที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/52986

กลุ่มของ หญ้าแห้วหมู

อิทธิพล ลดาเขต

นฤมล  กอบเขตรกรรม

ปิยะรัตน์  กรุดเงิน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

รูปภาพของ utw24075

http://thaigoodview.com/node/52983?page=0%2C0

บทที่ 2

พุทธคุณ สมอินทร์

อาทิตย์ ว่องวิกย์การ

สิทธิพัทธ์ พัชรครุกานนท์

บทที่ 2 โครงงานสารเคมีในตัวยาพาราเซตามอลที่ช่วยรักษาความสดของดอกกุหลาบ

สมาชิก

1.นส.ณัฐกมล พูลสุขเสริม เลขที่ 12

2.นส.นภาวรรณ คำแก้ว เลขที่ 14

3.นส.พลอยพราว จิกิตศิลปิน เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/52904

ส่งบทที่2 โครงงานน้ำยาลบคำผิดจากยางพาราฯ

http://www.thaigoodview.com/node/52871

โดย นางสาวศจี  โตใหญ่

      นางสาวนวพร  ชินวิภาส

      นายปรัชญา  วิริยาภรณ์ประภาส

      ม.5/7

รูปภาพของ Utw24215

http://www.thaigoodview.com/node/52416

ณัฐพงษ์ วรรณสุทธิ์

โชติวิทย์  ศรสุวรรณ 

ณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

บทที่2

http://www.thaigoodview.com/node/52470

นางสาวศิริพร  พึ่งพวก  เลขที่ 22

นางสาวสุประภา  จันทร์วิเศษ  เลขที่ 23

 ชั้นม.5/7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์