ส่งเค้าโครงโครงงาน ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งเค้าโครงโครงงาน ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552 ให้สร้าง blog แล้ว link ไปที่ blog ตัวเอง

http://www.thaigoodview.com/node/53003

มีพัฒนา

นายทศพร กิจเจริญ

นางสาวปิยะฉัตร เผือกโสภา

นางสาวรัตติภรณ์ ชะเอมไทย

เค้าโครงโครงงาน


สมาชิก
1. นางสาวฐิติมา   จำปาทอง
2. นางสาวพัทธ์ธีรา   วรพันธ์
3. นางสาววรนิษฐา  เชี่ยวชาญ

http://www.thaigoodview.com/node/52927

รูปภาพของ utw24075

http://thaigoodview.com/node/52923?page=0%2C0

โครงงานเรื่อง จักรยานทำความสะอาด

จัดทำโดย

นายพุทธคุณ สมอินทร์

นายสิทธิพัทธ์ พัชรครุกานนท์

นายอาทิตย์ ว่องวิกย์การ

รูปภาพของ utwparichat

เปลี่ยนรูปด้วย

เค้าโครงโครงงาน

การดูดซับแคดเมียมและตะกั่วจากเปลือกไข่และเถ้าแกลบดำ

http://www.thaigoodview.com/node/52584

นางสาวศิริพร  พึ่งพวก  เลขที่ 22

นางสาวสุประภา  จันทร์วิเศษ  เลขที่ 23

 ชั้นม.5/7

ส่ง เค้าโครง โครงงานทางวิทยาศาสตร์

เรื่อง แห้วหมูยับยั้งเอนไซม์ของโปรโตซัวในลำไส้ปลวก

http://www.thaigoodview.com/node/52565

กลุ่มของ นฤมล กอบเขตรกรรม ค่ะ

ส่งเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำยาลบคำผิดจากยางพาราโดยใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย

http://www.thaigoodview.com/node/52553

โดย นางสาวศจี  โตใหญ่ ชั้นม.5/7 เลขที่ 27

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รูปภาพของ Utw24215

http://www.thaigoodview.com/node/52414?page=0%2C0

 ณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ส่งเค้าโครง โครงงานปุ๋ยหมักจากฟางข้าว

http://www.thaigoodview.com/node/52552

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์