บทที่ 3 โครงงานสารเคมีในตัวยาพาราเซตามอลที่ช่วยรักษาความสดของดอกกุหลาบ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการ

           การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสารประกอบในยาพาราเซตามอลที่ช่วยในการยืดระยะเวลาการสดของดอกไม้ และพัฒนานำมาทำเป็นน้ำที่สกัดจากสารประกอบที่ช่วยยืดระยะเวลาการสดของดอกไม้ โดยทีมพัฒนาได้แบ่งวิธีดำเนินการดำเนินการแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
              ขั้นที่ 1  การร่วมกันคิดหัวข้อโครงงานในการทำงาน โดยคำนึงถึงปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นหลัก โดยในโครงงานนี้เลือกพัฒนาสารประกอบของยาพาราเซตามอลที่ช่วยยืดระยะเวลาการสดของดอกไม้ นำมาทำเป็นน้ำที่สกัดจากสารประกอบที่ช่วยยืดระยะเวลาการสดของดอกไม้
              ขั้นที่ 2  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารประกอบที่มีอยู่ในยาพาราเซตามอล
              ขั้นที่ 3  แยกสารประกอบที่มีอยู่ในยาพาราเซตามอล นำสารประกอบแต่ละชนิดมาละลายน้ำทำการทดลองว่าสารประกอบชนิดไหนช่วยให้ดอกไม้มีระยะเวลาการสดนานที่สุด
              ขั้นที่ 4  สังเกตผลการทดลอง นำสารสารประกอบที่ช่วยให้ดอกไม้มีระยะเวลาการสดนานที่สุดมาสกัด
              ขั้นที่ 5  นำเสนอและเผยแพร่วิธีการยืดระยะเวลาการสดของดอกไม้

อยากได้บทที่4

 

อยากได้ บทที่ 4 กับ 5 และวิธีการทดลองครับ จะนำไปศึกษาต่อไป

อยากได้

 

อยากได้ บทที่ 4 กับ 5 และวิธีการทดลองครับ จะนำไปศึกษาต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์