บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างและฟังก์ชั่น (หุ่นยนต์ตัดหญ้า โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ชุด LEGO MINDSTORMS EDUCATION ควบคุมอัตโนมัติ)

รูปภาพของ Utw24215

บทที่ 3
วิธีดำเนินการ

              การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับอุปกรณ์ชุดกล่องสมองกล โดยทีมพัฒนาได้แบ่งวิธีดำเนินการดำเนินการแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1  การร่วมกันคิดหัวข้อโครงงานในการทำงาน โดยคำนึงถึงปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นหลัก โดยในโครงงานนี้เลือกพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับการประกอบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้  LEGO MINDSTORMS EDUCATION
ขั้นที่ 2  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการทำงานของเครื่องตัดหญ้าแบบทั่วไป และอุปกรณ์ชุด LEGO MINDSTORMS EDUCATION
ขั้นที่ 3  ออกแบบโครงร่าง และฟังก์ชันการทำงานของระบบเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการทำงาน เมื่อได้โครงร่างแล้ว นำมาประกอบเข้าด้วยกัน
ขั้นที่ 4  เขียนโปรแกรมที่จะต้องใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ในการทำงานต่าง ๆ
ขั้นที่ 5  ทดสอบการทำงานการประกอบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้  LEGO MINDSTORMS EDUCATION
ขั้นที่ 6  นำเสนอและเผยแพร่ระบบการประกอบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้  LEGO MINDSTORMS EDUCATION

ซื้ออุปกรณืที่ไหนอ่าคับ

กำลังทำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์