การรักษาความบริสุทธิ์

รายงานการวิจัยด้านเพศศึกษา

มีรายงานการวิจัยด้านเพศศึกษาหลายเรื่องที่น่าจะนำมาคิดพิจารณาและนำมาประยุกต์หาวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึค้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นโดยโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเพราะนักเรียนวัยรุ่นเป็นสมาชิกทั้งในโรงเรียนและชุมชนงาวิจัยด้านเพศศึกษาดังนี้

1.  กรองทิพย์ จั่นแย้มได้ทำการวิจัยเรื่อง"ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อบุคคลกับการยอมรับค่านิยมของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น"กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.จำนวน 323 คนผลการวิจัยพบว่านักศึกษาอาชีวศึกษาเพศชายยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสมากกว่านักศึกษาอาชีวศึกษาเพศหญิงและการเปิดรับสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์ไม่มีอิทธิพลกับการยอมรับค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น

2.  ชวนชม สกนธนวัฒน์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง"สุขภาพของภาวะเจริญพันธุ์และการคุมกำเนิดของวัยรุ่นและหนุ่มสาว"กลุ่มตัวอย่งเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 5,651 คนผลการวิจัยพบว่าในการเที่ยวกลางคืนวัยรุ่นชายจะไปกับเพื่อนหญิงร้อยละ55.30ในจำนวนนี้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการร้อยละ20.77เมื่อมีความต้องการทางเพศทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่จะสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาควรจะไปปรึกษาแพทย์มากกว่าปรึกษากันเองในการทำแท้งวัยรุ่นชายมักจะให้วัยรุ่นหญิงกินยาขับเลือดเพื่อให้เกิดการแท้งวัยรุ่นชายเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าวัยรุ่นหญิง3เท่าไม่ว่าฐานะทางครอบครัวจะเป็นอย่างไร วัยรุ่นชายร้อยละ 45.6 มีความเห็นว่าวัยรุ่นหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานไม่ใช่เรื่องเสียหายในสังคมยุคปัจจุบันสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรให้ความช่วยเหลือให้ความรู้
หรือเป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องเพศศึกษาโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงซึ่งจะมีผลกระทบตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าวัยรุ่นชายเพราะต้องเป็นฝ่ายตั้งครรภ์ และสังคมไทยยังไม่ยอมรับเรื่องนี้วัยร่นหญิงควรรู้จักป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากความเสี่ยงซึ่งอาจนำความเดือดร้อนและความเสื่อมเสียมาสู่ครอบครัวสถานศึกษาและตนเอง

 

สร้างโดย: 
thunhall

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์