การรักษาความบริสุทธิ์

การรักษาความบริสุทธิ์

ความรู้สึกทางเพศเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่การ
แสดงออกหรือการตอบสนองความรู้สึกทางเพศแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและมี
ความไวต่อความรู้สึกทางเพศสูงมาก
วัยรุ่นจำนวนมากมีความรู้สึกทางเพศและนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คิด
ถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาที่สำคัญคือ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายจึงเป็น
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่วัยรุ่นจะต้องเรียนรู้และฝึกควบคุมพฤติดกรรมของตนเอง
ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ด้วยวัยอันควรเพื่อการมีชีวิตและอนาคตที่ดี

 

 

การรณรงค์เพื่อรักษาความบริสุทธิ์
สร้างโดย: 
thunhall

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์