Les pronoms personnels : Les pronoms d'objet direct [คำสรรพนามที่ใช้แทนกรรมตรง]

LES PRONOMS PERSONNELS : Les pronoms compléments d'objets directs
[คำสรรพนาม]

คำสรรพนาม ใช้อ้างถึง หรือ แทนที่ คำนามที่เป็นบุคคล สัตว์ หรือ สิ่งของ เพื่อหลีกเลี่ยงการซํ้าคำนามนั้นๆ

       คำสรรพนามจะเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่ของมัน โดยทำหน้าที่เป็น ประธาน [pronom sujet] หรือ กรรม

       [pronom complément]

Les pronoms compléments d'objets directs : เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่เป็นคน,

     สัตว์, สิ่งของ โดยทำหน้าที่ี่เป็น"กรรมตรง" เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซํ้าคำนามที่ได้กล่าวถึงมาก่อน

      โดยทั่วไปคำสรรพนามเหล่านี้จะวางไว้หน้าคำกริยา ยกเว้นในรูปคำสั่งบอกเล่า

pronoms sujets
pronoms d'objets directs
Je
me
Tu
te
Il
le
Elle
la
Nous
nous
Vous
vous
Ils
les
Elles
les

     - Est-ce qu' il me regarde ?    -> Oui, il te regarde.

     - Est-ce qu' il te regarde ?      -> Oui, il me regarde.

     - Est-ce qu' il nous regarde ?    -> Oui, il nous regarde.

     - Est-ce qu' il vous regarde ?    -> Oui, il me regarde.

     - Est-ce que tu regardes le garçon ?    -> Oui, je le regarde.

     - Est-ce que tu regardes le train ?    -> Oui, je le regarde. 

     - Est-ce que tu regardes la jeune fille ?    -> Oui, je la regarde.

     - Est-ce que tu vois la mer ?    -> Oui, je la vois.

     - Est-ce que tu aimes tes parents ?    -> Oui, je les aime.

     - Est-ce que tu prends ces livres ?    -> Non, je ne les prends pas.

     - Est-ce que tu connais ces jeunes filles ?    -> Oui, je les connais.

     - Est-ce que vous prenez ces fleurs ?    -> Non, je ne les prends pas.

     * me, te, le, la เปลี่ยนเป็น m', t', l', l' เมื่อนำหน้า สระ หรือ h (ใบ้)

     - Est-ce que tu m' aimes ?    -> Oui, je t' aime.

     - Est-ce qu' il attend son tour ?    -> Oui, il l' attend.

     - Est-ce qu' elle aime sa soeur ?    -> Oui, elle l' aime.

     * เมื่อเป็น verbe pronominal (สะท้อนสู่ประธานของคำกริยา หรือ กระทำกับประธานของคำกริยา)

        สรรพนามบุรุษที่ 3  ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์จะได้แก่ "se"

     - Sylvie regarde Sylvie dans la glace.  -> Sylvie se regarde dans la glace. (ซิลวี่มองดูตนเองในกระจก)

     - Sylvie regarde Florence. -> Sylvie la regarde. (ซิลวี่มองดูฟลอร้องซ์ -> ซิลวี่มองดูหล่อน)

     - Ronald regarde Corine et Corine regarde Ronald.  -> Ronald et Anne se regardent.

       (โรนัลและคอรินต่างก็มองซึ่งกันและกัน)

     * ในประโยคคำสั่งบอกเล่า (impératif affirmatif) คำสรรพนามที่แทนกรรมตรงเหล่านี้จะอยู่หลัง verbe :

     - Attends Jacques.   -> Attends-le.

     - Achète cette cassette.    -> Achète-la.

     - Fais tes devoirs.    -> Fais-les.

    * - Ne prenez pas ces fruits. -> Ne les prenez pas. (เป็นประโยคคำสั่งปฎิเสธ สรรพนามต้องวางไว้หน้า verbe)

    * me และ te ต้องเปลี่ยนไปเป็น moi และ toi เมื่อตามหลังคำกริยา :

    - Suivez-me (X)    -> Suivez-moi.

    - Amuse-te bien !  (X)    -> Amuse-toi bien !

 

 

คำแนะนำ: คลิกปุ่ม HOME เพื่อกลับสู่หน้าหลัก (สารบัญ)

คลิกปุ่ม BACK เพื่อถอยหลังกลับหน้าที่แล้ว

คลิกปุ่ม NEXT เพื่อไปยังหน้าต่อไป

ขอบคุณมากๆค่ะ แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะ

สร้างโดย: 
ภัทรา พงศ์ภัทรถาวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์