ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีส่วนร่วมในนันทนาการ

รูปภาพของ silverrose

ทักทาย

     การที่บุคคลและสังคมมีความสนใจและความต้องการเลือกกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  เพื่อให้เกิด ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตได้นั้น  ขึ้นอยู่กับบุคคล ตลอดจนบุคลิกภาพ ลีลาชีวิต และเป้าหมายของเขาเหล่านั้น     ได้แก่
     1.  เพื่อความสนุกสนานร่าเริง (Fun and Enjoyment) 
     2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
     3.  เพลิดเพลินธรรมชาติ  เกี่ยวกับทัศนียภาพ  ทิวทัศน์ที่งดงามตระการตา  ได้รับประสบการณ์     การเรียนรู้จากธรรมชาติ  เรียนรู้พื้นที่ของธรรมชาติที่ยังไม่ได้พัฒนา
     4.  เพื่อสมรรถภาพทางกาย
     5.  เพื่อลดความเครียด เกี่ยวกับความเครียดทางจิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม เลี่ยงกิจวัตรประจำวัน
     6.  หนีจากความแออัด หาความสงบ จากการรบกวน หาความสงบ แยกตัวเองอยู่กับป่าธรรมชาติ
     7.  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง
          -  เป็นการเรียนรู้ทั่วไป
          -  เพื่อการค้นหาบุกเบิก
          -  เรียนรู้ภูมิทัศน์ท้องถิ่น
     8.  เพื่อรับรู้คุณธรรมและสัจธรรม
          -  ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวคนใกล้ชิด
     9.  เพื่อความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว
     10. เพื่อรู้จักครอบครัวในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
     11. เพื่อคุณธรรม คุณค่าของบุคคลและน้ำใจไมตรี
     12. อยากประสบความสำเร็จ
          -  เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อถือตนเอง
          -  ได้รับการยอมรับทางสังคม
          -  ได้พัฒนาทักษะ
          -  ได้ทดสอบความสามารถ
          -  ได้ความตื่นเต้นสะใจ
     13. เพื่อพักผ่อนกาย
     14. เพื่อเป็นผู้สอนและแนะนำที่ดี
     15. ได้รับการท้าทายและกิจกรรมเสี่ยงภัย
     16. เป็นการลดและป้องกันความเสี่ยงอันตราย
     17. เพื่อได้รู้จักเพื่อนใหม่
     18. ได้สะท้อนภาพชีวิตของบรรพบุรุษที่อยู่ใกล้ธรรมชาติมาก่อน

สร้างโดย: 
อังศุธร ซึมโรจน์ประเสริฐ และ อาจารย์ สมาน ถวิลกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์