แบบฝึกหัด1.3

 

 

แบบฝึกหัด

21.การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1x  สร้างเว็บไซด์ประมูลสินค้า
2  ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
3  ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น
4  ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

22.ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
1  Solaris, Symbian, IPX, RAM
2  DOS, WWW, Linux, Windows
3x  Symbian, Mac OS, Linux, Windows
4  Unix, Linux, Mac OS, Microsoft Office

23.ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
1  เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง
2  เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์
3  เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบแอนะล็อก
4x  เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบดิจิทัลโดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ

24.ข้อใดคือวิธีทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
1  ค้นหาบทความในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาทำเป็นรายงาน
2  ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาทำรายงานพร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ
3  ค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงานพร้อมอ้างอิง search engine
4x  ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วอ่านข้อความ สรุปใจความรายงาน พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ

25.อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
1  เครื่องเล่นเทป
2x  หน่วยขับซีดีรอม
3  หน่วยความจำแบบแฟลซ
4  อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส

26.การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1x  ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจำเป็น
2  เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
3  ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
4  ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet เท่านั้น

27.ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง
1  ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น ภาษาจาวา
2  ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
3x  ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วน ๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลทันที
4  ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

28.ถ้าต้องการบันทึกและวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิ ซอฟต์แวร์ใดเหมาะสมที่สุด
1  ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
2  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
3x  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
4  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

29.การกระทำใดจัดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
1x  ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ มาตัดต่อเพื่อประกอบงาน
2 ใช้ภาพจากเว็บไซด์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าว
3  ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวิดีโอ และนำมาตัดต่อใหม่ด้วยตนเอง
4  ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่อยู่ในช่วงทดลอง

30.ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดี เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ
1x  ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ
2  ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสอดคล้อง
3  ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน
4  ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความหลากหลาย

สร้างโดย: 
อาภา มาประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์